Selvjustits om lægemidler

Apotekere og leverandører underskriver charter.

Læs mere
Fold sammen
Efter megen omtale af hvordan lægemiddelindustrien har påvirket apotekerne til at favorisere bestemte præparater gennem gaver og tvivlsomme rabatordninger, har Apotekerforeningen og lægemiddelleverandørerne nu underskrevet et fælles etisk charter, der gerne skulle rette op på et blakket renomme.

Dermed skulle alle i branchen være enige om at fjerne enhver tvivl hos patienter og forbrugere om, at apotekerne er uafhængige af særlige producent- og leverandørinteresser.

Parterne indgik i 2002 en såkaldt »Selvjustitsaftale«, som skulle regulere rammerne for lægemiddelindustriens sponsorering af faglige arrangementer for apotekerne. Den aftale skal nu udvides, så den dækker alle væsentlige forhold mellem apoteker og producenter og lægemiddelgrossister.

Endvidere skal Apotekerforeningen og medicinalleverandørerne forsøge at stable et fælles Apotekernes Etiske Nævn på benene, som behandler alle sager, der er omfattet af Selvjustitsaftalen. Og nævnets afgørelser skal være offentlige.

De forskellige aktører er også enige om, at lovgivningen om blandt andet omkostningsbestemte rabatter er uklar, og det vil de gerne have Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen til at tage fat på.

Charteret er underskrevet af Danmarks Apotekerforening, Lægemiddelforeningen, Megros, Parallelimportørforeningen af Lægemidler og Industriforeningen for Generiske Lægemidler.Læs det nye etiske »apotekercharter« på www.apotekerforeningen.dk