Selskabsskatten under nabopres

Den danske selskabsskat på 30 pct. er nu for første gang højere end gennemsnittet i OECD-landene. Nye EU-lande er lavskattelande.

Den danske selskabsbeskatning er for første gang nogen sinde højere end gennemsnittet af OECD-landene og væsentligt højere end flere af de nye EU-medlemslande.

Det fremgår af en netop offentliggjort skattesammenligning fra det internationale revisionsfirma KPMG.

»Tendens i Europa går mod sænkninger af selskabsskatten. På den måde er den danske selskabsskat på 30 pct. på vej op i den øverste halvdel af skalaen,« siger senior tax manager Lars Nyhegn-Eriksen, KPMG.

Gennemsnittet i OECD er for 2004s vedkommende beregnet til 29,96 pct. mod 30,90 pct. i 2003. I EU er gennemsnittet sænket fra 31,84 pct. til 31,32 pct.

»Rent skattemæssigt er Danmark næppe det første sted amerikanske firmaer vil vælge som brohoved i Europa. Her er Sverige mere interessant med en selskabsskatteprocent på 28 pct. og lempeligere regler for fremføring af underskud,« tilføjer Lars Nyhegn-Eriksen.

Den laveste selskabsskat findes i Irland, der med sine 12,5 pct. har haft held til at tiltrække en række højteknologiske virksomheder. Af de nye EU-lande er Polen nok det land, der interesserer Danmark mest. Her er selskabsskatten sænket fra 27 pct. i 2003 til 19 pct. i 2004.