Sektorforskningen skal gøres mere uafhængig

Den danske sektorforskning bør bevares, men det kræver en større uafhængighed af ministerierne, mener Danmarks Forskningsråd i en ny, rosende rapport.

Dansk sektorforskning gør det godt, og det skal den blive ved med.

De 25 forskningsinstitutioner, der ligger under forskellige ministerier, er en vigtig brik i den danske forskning, som ikke kan undværes.

Det er konklusionen fra Danmarks Forskningsråd, der på et opdrag fra regeringen har foretaget en gennemgang af sektorforskningen i Danmark.

Gennemgangen blev offentliggjort i går, og fik pæne ord med på vejen:

»Det her skal ses som en cadeau til sektorforskningen. Den har en stor værdi som skal bevares,« sagde Søren Isaksen, formand for Danmarks Forskningsråd og koncerndirektør i NKT Holding A/S.

Med rosen følger imidlertid visse anbefalinger.

For det første skal alle sektorforskningsinstitutioner have en bestyrelse med eksternt flertal for at sikre forskningens uafhængighed af det ministerium institutionen ligger under, hvilket alle ikke har i dag.

For det andet skal institutionerne i højere grad bidrage til videregående uddannelse og forskeruddannelse i samarbejde med universiteterne, og for det tredje bør der nedsættes yderligere udvalg, som skal kigge nærmere på hver enkelt institution.

»Vi sidder kun ni mand i Danmarks Forskningsråd, og derfor har det ikke været muligt for os at undersøge alle 25 institutioner på detailniveau for at se, hvordan de kan gøres mere effektive hver især,« sagde Søren Isaksen.

Afviklinger

Tre institutioner bør helt afvikles. Det drejer sig om Statens Byggeforskningsinstitut, Analyseinstitut for Forskning og Kort- og Matrikelstyrelsen.

»Jeg vil dog gerne understrege, at det ikke betyder, at de kompetencer der findes i institutionerne skal gå tabt. De kan bare med fordel placeres andre steder,« sagde Søren Isaksen.

Sektorforskningsinstitutterne modtog rapporten positiv.

»Det er godt, at det er slået fast, at der er behov for en stærk og uafhængig sektorforskning. Nu er det vigtigt, at anbefalingerne i rapporten gøres til genstand for en efterfølgende afprøvning, hvor der inddrages mere specifik viden om de enkelte institutioners opgaver og funktionsmåde. Det tager mindst½ fem år at opbygge et godt forskningsmiljø, men det kan ødelægges på mindre end et halvt år, så der skal ikke handles overilet,« sagde Niels Elers Koch, ordførende for Sektorforskningens Direktørkollegium.

Rapporten fra Danmarks Forskningsråd vil nu blive sendt i høring til de relevante parter. Fristen for indsendelse af høringssvar til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling er 1. juli 2002.