Se tingene i deres rette perspektiv

Aktieskole. Sådan får man gavn af virksomhedernes halvårsregnskaber.

Del 1 af 2: Aktiemarkedet holder aldrig pause. Netop som strømmen af kvartalsregnskaber er klinget af, så starter den næste bølge af information. Nemlig halvårsregnskaberne. De første af slagsen er allerede ankommet, og i løbet af den næste måned vil vi modtage en meget stor mængde information. Men kan vi bruge den til noget?

Det er i dag anerkendt som den eneste sandhed, at det er godt for aktionærerne at modtage fire regnskaber årligt. Et årsregnskab, et halvårsregnskab samt to kvartalsregnskaber. Kun ganske enkelte selskaber har haft modet til at gå imod den holdning.

Det gælder eksempelvis A. P. Møller - Mærsk og William Demant Holding, som kun udsender regulære regnskaber to gange om året. Men dog opfylder oplysningskravet ved at udsende kortfattede rapporter imellem de to hovedregnskaber.

Information til markedet

Formålet med en regnskabsmeddelelse er at give markedet så meget information, at det er i stand til at træffe så korrekt en beslutning med hensyn til selskabets værdi som muligt. Og dermed i sidste ende fastsætte den "rigtigste" aktiekurs. Vi sætter bevidst ordet "rigtigste" i citationstegn, da der ikke findes nogen "rigtig" aktiekurs. Aktiekurserne fastsættes efter den forventede indtjening hos selskabet i fremtiden, og da ingen endnu har været i stand til at forudsige fremtiden med 100 procent nøjagtighed, vil der altid være en ganske pæn usikkerhed forbundet med sådan en forudsigelse.

Omvendt kan det stensikre faktisk også give uheldige signaler. For eksempel myldrer det ofte ind med "nyheder" om, at Vestas har solgt et antal møller til et eller andet beløb. Jamen, hvad forventer man ellers af en mølleproducent, som har en årsomsætning på cirka 30 mia. kr.?

Naturligvis sælger de løbende møller for store millionbeløb. Men det bør ikke ændre en tøddel i den overordnede vurdering af selskabet.

Her skal man igen holde fast i perspektivet. Hvis et salg er ud over det forventede, så er det interessant. Det kan for eksempel være et salg til et nyt geografisk område eller en ny væsentlig kunde.

Vel at mærke ordrer, som der ikke allerede var kalkuleret med i forventningerne til året. Men en bekræftelse af et allerede forventet salg bør man som investor ikke lade sig påvirke af.

I næste uge ser vi på problemet i de mange tilsyneladende nyttige og informative kvartals- og halvårsregnskaber, som vi bombarderes med.