Schweiz skubbede Trecos store mål ud i kulden

Underleverandører. Aalestrup-virksomhed havde sat næsen op efter omsætningsvækst på 60 procent, men udskydelsen af ordre fik den ned på 40.

Den nordjyske underleverandørvirksomhed Treco A/S i Aalestrup, der blandt andet har produktion af reoler til postsortering som et af sine specialer, nåede ikke en omsætningsvækst på 60 procent i 2006/07, som nordjyderne ellers havde ventet.

Det faktum har mest teknisk karakter, oplyser adm. direktør Allan Prang, der ejer virksomheden sammen med medstifterne Per Therkildsen og Preben Pedersen.

»Årsagen var kort og godt, at det schweiziske postvæsen udskød en del af en større ordre fra april til oktober. Vi nåede en omsætningsvækst på 40 procent. Hvis ikke den schweiziske ordre var blevet udskudt, var vi landet på 59 procent, så helt skæv var vores forventning altså ikke,« fastslår han.

Udskydelsen luner så i indeværende år, men det er ikke det eneste, der har fået humøret i top i det nordjyske. Virksomheden har gennem længere tid arbejdet på en stor ordre til det canadiske postvæsen, og den er der ved at komme hul på, men på en mere langstrakt og behagelig måde end oprindelig tiltænkt, hvis man spørger Allan Prang.

Undgår store udsving»Vi skulle oprindelig have effektueret ordren over en relativ kort periode, men nu er der aftalt en ordreperiode på fem år, og det er meget bedre for os, da vi så slipper for de store udsving, postordrerne normalt afstedkommer,« siger han.

Det er og bliver nemlig de store postordrer, der ofte har givet Treco store udsving i omsætningen. Virksomheden har, ifølge direktøren, store glæde af at deltage i netværket Danish Postal and Logistic Group under Dansk Eksportforening. Her deltager en række virksomheder, som hver især har noget at byde på over for postvæsener.

Netværket har blandt andet optrådt samlet ved den store postmesse, Post Expo 2007, der blev holdt i september i Barcelona. Her fik nordjyderne et par lovende kontakter, oplyser direktøren, uden nærmere at gå i detaljer.

De deltagende virksomheder mødes desuden for at udveksle erfaringer og snakke samarbejde. I næste måned er Treco selv vært ved et arrangement for netværket, hvor en særdeles branchekendt engelsk kontakt vil give sit syn på, hvad der sker på postområdet rundt omkring i verden.

»Netværket er alle tiders, fordi vi samlet står langt stærkere. Det er meget nemmere at »sparke« døren ind, når du kommer med en hel palette af løsninger til de nationale postvæsener frem for blot at kunne tilbyde dem reoler,« forklarer Allan Prang, der blandt andet selv har haft et tæt samarbejde med udviklingsvirksomheden Rose Technology i Sønderborg om en ny type postsorterings- reoler.

Få konkurrenterIfølge Aalestrup-direktøren støder man typisk ind i en enkelt lokal konkurrent i hvert land. De færreste opererer imidlertid world wide i modsætning til danskernes bestræbelser. På spørgsmålet, om Danmark kunne blive lige så kendt for postsystemer som for vindmøller, svarer han:

»Det er da en besnærende tanke, som man bestemt ikke kan afvise som urealistisk«.

Postleverancerne er kun det ene ben i Treco, der også påtager sig traditionelt underleverandørarbejde og systemleverancer. Inden for sidstnævnte område er der allerede i dag vigtige designprodukter på butikshylderne, der har afsæt i Aalestrup.

Allan Prang kan dog endnu ikke løftet sløret for disse produkter.

Treco ekspanderede i det forløbne regnskabsår også fysisk, idet der blev bygget en 3.000 kvadratmeter ny montagehal ved virksomheden som delvis erstatning for et næsten tilsvarende stort lejemål.

Virksomheden regner med en omsætningsvækst i indeværende regnskabsår på 35 procent godt hjulpet på vej af den selvsamme ordre- udskydelse, som var årsag til, at vækstmålet ikke blev nået i det forgangne regnskabsår.