Sauer-Danfoss erobrer markedsandele

Selv om Sauer-Danfoss-koncernen af flere årsager har et lavere overskud i 2003 end året før, slår chefen

for det danske hovedkontor, adm. direktør Finn Lyhne, den optimistiske tone an for dette år. I det interne blad for Nordborg-virksomheden

forudser han en vækst på over 10 pct. i 2004 på et marked for mobilhydraulik, der ventes at stige med fire-fem pct.Sauer-Danfoss

Nordborg venter således at tage markedsandele fra konkurrenter på verdensmarkedet.

Salgspriser falder

At den

største vækst i Nordborg i flere år også er nødvendig illustrerer han med flere kendsgerninger.Blandt

andet, at salgspriserne på produkterne generelt falder, mens omkostningerne bevæger sig den modsatte vej.- For at

få en bedre indtjening har vi derfor brug for, at vores omsætning stiger forholdsvis mere end vores faste omkostninger.

På den måde kommer vi i vores ønskesituation: Vi udvikler produkterne, udvikler forretningen og får rum til

at tænke langsigtet og strategisk, siger Finn Lyhne.Sauer-Danfoss Nordborg beskæftiger ca. 1650 ansatte, og dertil

kommer ansatte på det tidligere Thrige Electric i Odense, som koncernen overtog i fjor.I Nordborg fremstilles blandt

andet hydrauliske servostyringer til traktorer, hydrauliske motorer og proportionalventiler, mens elektromotorer til gaffeltrucks

produceres i Odense.

Ekstra omkostningerSauer-Danfoss-koncernen, der blev til ved en fusion mellem Danfoss-selskabet Fluid

Power og tysk-amerikanske Sauer-Sundstrand i 2000, har i 2003 haft ekstraomkostninger til lukning af en amerikansk fabrik og tilbagekaldelse

af produkter fra markedet.Hertil kommer den svage dollar, der har givet lavere dækningsbidrag.Derfor ventes resultatet

at ligge på 8-10 mio. dollar mod 14 mio. dollar i fjor.Omsætningen for hele året ventes at blive godt 1,1

mia. dollar, ca. 6,5 mia. kroner.Ledelsen i den godt 7000 medarbejdere store virksomhed ser dog optimistisk på 2004.I

Nordborg næres optimismen af, at antallet af ordrer begyndte at stige inden udgangen af 2003, hvilket er fire-seks uger før

forventet.Det tolkes som et tegn på, at lagrene i de europæiske salgsselskaber er lave, og at der er ved at komme

mere gang i markedet.