Satser på få men rigtige handler

Læs mere
Fold sammen
Egns-Invest Danmark satser på afkastet efter skat - det som har den reelle betydning for investorerne. Derfor


bliver aktierne

holdt i lang tid. Dermed slipper kunderne også for omkostninger


til kurtage.


Ugens investeringsforening er Egns-Invest

Danmark, der investerer bredt i danske aktier. Afdelingen udbetaler udbytte en gang om året i slutningen af marts måned.

Afdelingen er placeret i bunden af risikopyramidens lag for "brede aktieafdelinger". Egns-Invest Danmark er den mindst risikobetonede

rene aktieafdeling Egns-Invest tilbyder investorerne.


I Egns-Invest Danmark, der har en formue på lidt under en halv mia.

kr., satser man som investeringsforening på afkastet efter skat. Det betyder, at de købte aktier bliver holdt i mindst

tre år.


På den måde sikres det også, at kundernes indskud i foreningen ikke går op i kurtage-omkostninger.


Derfor

glæder det også Egns-Invest, at InvesteringsForeningsRådet (IFR) nu vil begynde at sætte mere fokus på

netop afkastet efter skat.


- Det glæder os naturligvis, at IFR i højere grad vil fokusere på det afkast. Det

virker mere naturligt. Men vi har også - sammen med andre -presset på i lang tid, siger investeringschef Anders Bruun

fra Egns-Invest.


Omvendt så giver investeringer på det lange sigt ikke store manøvre-muligheder, og det kan

der ellers være brug for på aktiemarkedet. Men det er igen, hvis man kigger på afkastet på den korte bane,

at der især kan være brug for de muligheder.


Afkastet i 2001 var på minus 21,57 pct., og det var lidt dårligere

end markedet generelt. Derimod var der et positivt afkast i år 2000 på næsten 30 pct. og i 1999 på lidt over

20 pct.


Målt på 10 år er en 100 krone investeret i Egns-Invest Danmark ifølge InvesteringsForeningsRådet

blevet til 234,33 kr. Det er marginalt bedre end gennemsnittet for investeringsforeninger, der satser på danske aktier. Her

er en 100 krone blevet til 232,90 kr.Aktiekulturen

Investeringsforeningen forsøger at føre en så åben

informationspolitik som muligt. Det kan således mærkes, at investorernes interesse for, hvad deres penge investeres i

er stærkt stigende. Og den udvikling hilser man velkommen i Egns-Invest.


- Investorerne er generelt bedre klædt på

til at investere end tidligere. Det er tydeligt, at de er mere oplyste om markedet og mere interesserede, siger Anders Bruun.


Han

mærker derfor i sin dagligdag, at den danske aktiekultur blomstrer.


Derudover er der ikke længere den samme afstandtagende

til investeringsforeninger, hvilket ellers var på mode for bare et år siden.


Baggrunden for den udvikling er sandsynligvis,

at mange danskere nu selv har prøvet at tabe penge på at investere i aktier, og derfor ved, at det er et svært

i et skiftende marked.


Egns-Invest gør da også løbende på sin hjemmeside www.egnsinvest.dk opmærksom

på udviklingen i afdelingerne. Her kommer der hver måned kommentarer til udviklingen. Et kritikpunkt er dog, at under

punktet årsresume, er de enkelte måneders kommentarer samlet, men i omvendt rækkefølge. Derfor er december

2000-kommentaren øverst, og det kan umiddelbart forvirre læseren.FremtidenHos Egns-Invest tror man på,

at det økonomiske opsving for alvor er på vej. Derfor er foreningen på vej ind i cykliske aktier og specielt telekommunikations-sektoren.


I

de første par uger af det nye år er det da også specielt IT-aktierne, der er steget kraftigt, hvorimod de mere

defensive aktier er faldet tilbage. Det er et tydeligt tegn på, at markedet generelt tror på et kommende økonomiske

opsving.


De seneste økonomiske nøgletal fra USA tyder da også på, at opsvinget er på vej. Beskæftigelsen

falder ikke længere så kraftigt, og forbrugernes tillid til økonomien er på vej op. Derimod er nøgletal

for Europa noget mere negative, men et opsving i USA vil smitte af på Europa.


Egns-Invest Danmark har i den seneste tid

suppleret med følgende aktiepositioner: Group 4 Falck, ISS, TDC, Schouw & Co. og TK Development, mens man har reduceret

følgende positioner: Nordea, SAS og Brdr. Hartmann.


Langt den største investering har Egns-Invest foretaget i Novo

Nordisk, hvor over 50 mio. kr. af formuen er placeret. Derudover er en meget stor del af formuen placeret i de to vækst-aktier

TDC og Vestas.