Satser mere på udlandet

Hvis det danske marked er svagt, må man satse internationalt. Sådan er filosofien hos byggedivisionen under Carl Bro Gruppen, som tror på eksportvækst i 2004.

Det har været hårde år at komme igennem for Carl Bro Gruppens byggedivision. Markedet har været nedadgående, og mere end hver femte stilling er afviklet. 150 medarbejdere har sagt farvel, halvdelen ved selv at finde andre muligheder, halvdelen via en fyreseddel.

Men nu vejrer divisionsdirektør Lars Kragh, der står i spidsen for såvel Project Management som Byggeri, morgenluft. De sidste tre måneder har budt på positive tendenser. Ordrebøgerne begynder igen at se fornuftige ud. Og troen på fremtiden er stor.

»Vi måtte afvikle et stort antal stillinger for at slippe af med overkapaciteten. Men vi har faktisk lavet et godt resultat i 2003 i et svært marked, hvor det er lykkedes os at tjene penge. Kerneforretningen med 350 medarbejdere kører tilfredsstillende,« forsikrer Lars Kragh.

»Jeg forventer ikke yderligere nedskæringer i 2004. Men jeg tror ikke på, at det danske marked vil udvikle sig ret meget de kommende år. I stedet kompenserer vi ved at løse et stigende antal opgaver i udlandet. Vi arbejder målrettet på at sælge vores nichekompetencer inden for projektledelse og byggeri i udlandet. Vi øger fokus på vores særlige specialistområder.« Her nævner Lars Kragh, at Carl Bro Gruppen har nogle helt afgørende internationale spidskompetencer inden for hospitalsbyggeri, svømmebade og sportsarenaer, koncerthuse og musikhuse. Områder, der har store eksportmuligheder.

Carl Bro vil blandt andet satse mere aggressivt på at få opgaver på de nye markeder i det tidligere Østeuropa samt Rusland og Asien, herunder Kina. Men også på nærmarkederne i Norge og Sverige, hvor især markedet for sundhed og hospitaler er i voldsom vækst. I Skandinavien satses gennem lokale datterselskaber.

Erhvervsbyggeri faldet
Eksportsatsningen er dog ikke noget, der går ud over hjemmemarkedet. Her fortsætter byggedivisionen med at løse de opgaver, der viser sig på markedet.

Carl Bro har godt fat i det kommunale og det amtskommunale marked, hvor nybyggeriet imidlertid ligger stille, mens kommunerne afventer resultatet af kommunalreformen.

Drifts- og vedligeholdelsesmarkedet er desuden stadig et væsentligt marked for Carl Bro.

For bare to år siden udgjorde erhvervsbyggeri 50 procent af aktiviteterne hos Carl Bro, men markedet er faldet, så andelen nu blot er 25-30 procent. I stedet satser byggedivisionen på at deltage i opførelsen af nye boliger og skoler. Endelig løser man mange opgaver på konsulentbasis, hvor Carl Bro f.eks. overtager projekt- og byggeledelsesopgaven for kunden, og desuden løser man mange opgaver under EU-udbudsdirektivet.