Sats på Euroland med Sydinvest

Afdeling Euroland investerer i førende virksomheder i Euro-regionen. Afdelingen investerer fortrinsvis i store selskaber, der

ventes at opnå økonomiske fordele ved de strukturændringer, som den fælles valuta forventes at fremme.


Sydinvest

stiftede i 1999 afdeling Euroland for på den måde at give investorerne mulighed for at investere i de tunge europæiske

selskaber, der ville få gavn af den netop indførte Euro.


Sammenlignet med afdelingen Europa er risikoen højere,

da investeringsuniverset i afdeling Euroland er mere snæver end i afdeling Europa. Sydinvest anbefaler en investeringshorisont

på minimum fire år ved investering i afdeling Euroland.


Det er især i selskaber i Eurolands stærke akse

Frankrig-Tyskland, at Sydinvest afdeling Euroland placerer sine midler. Således er lidt over 50 pct. af formuen på 302

mio. kr. placeret i de to lande.


Ud over at investere i selskaber, som stadig har et stigningspotentiale, i takt med, at økonomien

forbedres, investerer Sydinvest i selskaber, som er i færd med at gøre sig mere profitable.


Det er selskaber, som

enten indgår i fusioner, fokuserer på det, de er gode til, reducerer deres gæld, flytter fokus til højvækstområder

eller bliver mere effektive.


Det er bl.a. selskaber inden for forsyning (Eon, RWE), energi (TotalFinaElf), medier (Vivendi Universal),

tele (France Telecom, KPNQwest).

Forventninger

Desuden har Sydinvest investeret i Deutsche Bank, som forventes at nyde godt af

den restrukturering, der finder sted i Tyskland. Sydinvest forudser, at den tyske skattereform vil sætte yderligere fart i processen.


Sydinvest

forventer at se en vending i økonomien og at se en forbedring i virksomhedernes indtjening. Især selskaber inden for

teknologi, industri, industriservice, software og råvarer vil nyde godt af det økonomiske opsving.


Kursen på

disse aktier afspejler dog allerede en væsentlig forbedring i indtjeningen, og derfor er investeringsforeningen neutrale på

eksempelvis teknologi.


Sydinvest forventer samtidig at øge vægten inden for industriselskaber, som har været

igennem en


meget hård periode med faldende efterspørgsel og meget lav indtjening. Der har været en del konsolidering

og restrukturering i branchen, hvilket har reduceret selskabernes omkostninger.


Som situationen er nu, er Sydinvest især

eksponeret inden for Finans, hvor næsten 30 pct. af formuen er placeret. Derefter følger Energi, Forsyningsvirksomhed

og Telekommunikation.


Største investeringer er foretaget i den finske mobilproducent Nokia.


Det finske selskab er

således ifølge Sydinvest et eksempel på et selskab, der kom ud med en højere indtjening end forventet, og

som samtidig ser meget lyst på den fremtidige efterspørgsel især i 4. kvartal 2002 med en vækst på

hele 35 pct. i forhold til samme periode sidste år.


Generelt vat faldende omsætning og indtjening situationen for

mange selskaber i 4. kvartal.


Aktiekurserne, som er steget pænt op til årsskiftet, er ikke faldet efterfølgende.

Det skyldes, at markedet forventede dårlige regnskaber. I stedet har markedet interesseret sig for selskabernes udtalelser om fremtiden.

Virksomhederne har været positive, men forsigtige i deres udmeldinger om den fremtidige vækst i omsætningen og indtjeningen.

SydinvestSydinvest

er etableret i 1987 på initiativ af Sydbank. I takt med udviklingen på værdipapirmarkederne har Sydinvest udvidet

antallet af afdelinger, der nu er nået op på 16. Sydinvest har i alt 30.000 medlemmer, der tilsammen har investeret 8

milliarder i de 16 afdelinger.


Investerer du i aktier og obligationer gennem en investeringsforening, bliver du medlem af foreningen.

Foreningen ejes udelukkende af medlemmerne, som blandt andet har adgang til at møde op på generalforsamlingen og udøve

indflydelse - herunder vælge bestyrelsen.