Sats på de vilde

Læs mere
Fold sammen
Professor ved Center for Småvirksomhedsforskning ved Syddansk Universitet, Torben Bager, har lavet en række ganske interessante

studier af vækstvirksomheder og iværksætterlyst i Danmark.Som beskrevet i ErhvervsBladet mandag er det nogle

overraskende konklusioner, som studierne har ført frem til:l Det er de fandenivoldske unge medarbejdere, som skaber vækst

i virksomhederne. Nærmer gennemsnitsalderen sig 45 år, skal man måske se sig om efter yngre kræfter.l

Høj uddannelse er ikke, og højteknologi er ikke nødvendigvis vejen til vækst. Evner som risikovilje, gå-på-mod

og frygtløshed kommer før kandidatgrader.Set i lyset af regeringens visionære udspil om at investere 16

mia. kr. i højteknologisk forskning, må især den sidste konklusion mane til eftertanke. For højteknologi

alene skaber ingen vækst.Som det fremgår af dagens avis, er det faktisk ikke de højteknologiske iværksættere,

der skaber vækst. Det er de almindelige iværksættere - en håndværker eller en IT-mand m/k, der finder

på et nyt produkt eller en ny service, som man kan lave en forretning ud af.Regeringen fortjener ros for sit visionære

udspil om en øget forskningsindsats i Danmark de kommende år. Vi har brug for øget forskning og udvikling, hvis

vi fortsat skal kunne klare os i den internationale konkurrence.Men vi har i lige så høj grad brug for at stimulere

en mentalitetsændring især på de højere læreanstalter. En mentalitetsændring, hvor de højt begavede

studerende også bibringes noget jordnært gå-på-mod og lyst til at skabe virksomhed og vækst.Den

højteknologiske viden skal ikke blot bruges til at imponere andre forskere og ligesindede i andre universitetsmiljøer.

Den højteknologiske viden skal komme hele samfundet til gode gennem fødslen af nye virksomheder, der kan vokse og skabe

arbejdspladser og skattegrundlag for vores velfærdssamfund.Vi har brug for folk, der lidt anarkistisk tør at kaste

sig ud i at skabe deres egen virksomhed. Folk, der har lyst til at prøve nye idéer af, i stedet for at konvertere til

vellønnede, statsansatte funktionærer med ret til at publicere i internationale tidsskrifter. Vi har brug for de vilde unge.

dalgas