Satair i fremgang trods krise i luftfartsindustri

Omsætningen i koncernen blev på 304,5 mio. kr. mod 299,4 mio. kr. i samme periode året før. Det ordinære

resultat før skat er opgjort til et overskud på 8,6 mio. kr. mod 21,3 mio. kr. året før.


For de første

ni måneder af regnskabsåret blev omsætningen på 968,6 mio. kr. -inklusiv 164 mio. kr. fra det fusionerede

engelske selskab C.J. Fox & Sons Ltd. - mod 884,8 mio. kr. året før, da C.J. Fox'' omsætning ikke er medregnet.

Ni-månedersresultat før skat blev på 34,4 mio. kr. mod 59,3 mio. kr. Koncernen fastholder forventningerne til hele

årets resultat, der lyder på en omsætning i størrelsesordenen 155 mio. dollar (1240 mio. kr.) og et resultat

før skat på ca. 40 mio. kr. - efter at resultatforventningerne blev nedjusteret i begyndelsen af året.


Resultatet

i tredje kvartal betegnes som tilfredsstillende, da den globale flyindustri stadig befinder sig i en vanskelig situation, noterer

Satair.


Krisen i branchen har medført, at luftfartsselskaberne prøver at begrænse omkostningerne, hvilket

også gælder for vedligeholdelsen af de stadig færre fly. Nedbringelse af reservedelslagre, mindre ordre-størrelser

samt reduceret flyproduktion har ramt Satair, der dog vurderer, at der foregår en gradvis normalisering af luftfartsbranchen.

Selskabet konstaterer, at det endnu er for tidligt at spå om, hvornår der vil ske en fuld normalisering.


Bruttoresultatet

i tredje kvartal er opgjort til 55,2 mio. kr. mod 66,9 mio. kr., mens omkostninger og afskrivninger tegner sig for 43,8 mio. kr. mod

41,3 mio. kr. i samme periode året før.


Til gengæld vægter finansiering kun med 2,8 mio. kr. mod 4,3

mio. kr. i tredje kvartal 2000/01, og da selskabet generelt afregner i dollar, har en stigende dollarkurs haft en positiv indflydelse

på regnskabet.


Den gennemsnitlige kurs var på 8,31 kr. mod 8,08 kr. i samme periode året før. Den

fremtidige indtjening er også delvis sikret, da 18,6 mio. dollar er afdækket til en kurs på minimum 8,44 kr.


Koncernens

strategi "Double in Five" er fortsat uændret, oplyser Satair, men nye langsigtede planer vil ikke blive offentliggjort,

før det er muligt at foretage en mere præcis vurdering af markedsudviklingen. RB-Børsen