SAS-underskud på 1,5 mia i 1. kvartal

Det skandinaviske luftfartsselskab SAS fik et underskud før skat på 1446 mio. skr. i første kvartal 2002 mod et overskud på 40 mio skr. i første kvartal 2001. Resultat før realisationsgevinster blev et underskud på 1313 mio. skr. mod et overskud på 77 mio. skr. Det var dårligere end ventet. SAS' kvartalsregnskab i pdf-formatSAS deles opLindegaard: SAS vil være lønsom i 2003

Analytikere adspurgt af SME for RB-Børsen havde ventet et underskud på 1110 mio. skr. Resultatet ved salg af fly og bygninger blev et underskud 133 mio. skr. mod et underskud på 43 mio .skr. i første kvartal 2001. Resultatet efter skat blev et underskud på 1322 mio. skr. mod et overskud på 13 mio. skr. i første kvartal sidste år.

Omsætningen steg til 13,8 mia. skr. fra 12,1 mia. skr.

Analytikerne havde ventet en stigning til 13,6 mia. skr.

Omsætningsstigningen var på 1638 mio. skr., men den var positivt påvirket med 543 mio. skr. fra valuta og 2010 mio. skr. fra tilkøbte Braathens og Spanair, og uden det var der tale om et fald på 915 mio. skr.

Den samlede passagertrafik i SAS faldt i første kvartal med 5,6 pct. SAS Airlines passagertrafik målt i RPK faldt 1,1 pct., og enhedsindtægten, yielden (et udtryk for indtjeningen i forhold til de fløjne sædekilometer) faldt renset for valutaeffekter med 5,9 pct.

SAS fastholder forventningerne til hele 2002. Resultatet før skat og eksklusive realisationsgevinster ventes at blive negativt for hele året, men ikke så dårligt som i 2001, da det var 1,8 mia. skr. Cash flow fra driften ventes at blive positiv for hele 2002.

Den negative udvikling fra fjerde kvartal 2001 fortsatte i første kvartal, skriver SAS, der dog noterer, at de resultatforbedrende tiltag, der er iværksat, forløber efter planen, men at effekten i første kvartal som ventet var begrænset. SAS venter dog, at den negative resultatudvikling har nået bunden og begrunder det med forsigtig optimisme og effekten af de omstruktureringstiltag og spareprogrammer, der er ved at blive gennemført.

SAS har i perioden investeret 2833 mio. skr. mod 1042 mio. skr. året før, og heraf tegnede SAS Airline sig for 2337 mio. skr. Investeringer i fly og andet flymateriel var 1707 mio. skr. mod 992 mio. skr.

Samlet har SAS betailt 20 fly i perioden 2002-2005 - ti til levering i 2002, syv til levering i 2003, to til levering i 2004 og et til levering i 2005.

Soliditeten i SAS er faldet til 21 pct. fra 34 pct. ved udgangen af første kvartal sidste år, oplyser SAS, og det skyldes primært reduktionen af selskabets egenkapital, der udgjorde 13,6 mia. skr. mod 17,6 mia. skr. ved udgangen af marts 2001. Den beregnede merværdi af SAS' flyflåde er sat til 700 mio. skr. mod 6,5 mia. skr. ved udgangen af første kvartal.

Nedgangen i værdien beror dels på effekten af 11. september, dels på overkapacitet, der har givet prispres på brugte fly.