SAS indfører ny struktur

Læs mere
Fold sammen
Man er enige om at indføre en ny styre- og ledelsesmodel i koncernen. Den ny organisation er en naturlig konsekvens af de forandringer,

som er blevet gennemført for at opnå resultatforbedringer. Det betyder bedre mulighed for at styre SAS'''' forretningsmuligheder

- bl.a. gennem en mere effektiv måde at lade fælles ressourcer komme koncernen til gode. Koncernstrukturen indtil i dag

blev indført så sent som i maj 2001. Den vidner om en integreret flyselskabskoncern opbygget omkring SAS, som er blevet modificeret

i takt med erhvervelsen af aktiemajoriteten i flyselskaberne Braathens og Spanair. Herigennem har man øget koncernens omsætning

fra ca. 50 milliarder svenske kroner til 60-65 milliarder svenske kroner.


Ved årsskiftet blev virksomhedsstrukturen justeret.

Nu frigives og oprettes selvstændige forretningsenheder af Scandinavian Ground Services, Scandinavian Technical Services og

World Sales med 14.600 medarbejdere. Enhederne, som tidligere var integrerede dele af selskabet, vil sammen med SAS Cargo danne et

nyt forretningsområde, Airline Support. SAS vil dermed blive drevet indenfor rammerne af områderne SAS Airline, Subsidiary

& Affiliated Airlines, Airline Support, Airline Related Businesses og Hotels. Den nye koncernledelse vil bestå af fem personer.


-

Vi skal i højere grad udnytte koncernens stordriftsfordele og få en mere tydelig rollefordeling mellem flyselskaberne

i koncernen. Vi skal også blive bedre til at udvikle øvrige relaterede virksomheder, siger SAS koncernchef Jørgen

Lindegaard.


Samtidig med den organisationsforandring der nu gennemføres i SAS Koncernen, har SAS vice koncernchef og nuværende

chef for SAS Airline, Marie Ehrling, efter eget valg besluttet at forlade SAS.