SAS imødegår sikkerhedskritik

SAS tager kraftigt til genmæle over for den kritik mod selskabets flyvesikkerhed, som ifølge nyhedsmagasinet Ingeniøren rettes mod selskabet af Statens Luftfartsvæsen (SLV) i en endnu ikke offentliggjort rapport. Redegørelse: Alvorlige sikkerhedssvigt i SAS

SLV mener, at SAS inklusive datterselskabet SAS Commuter, har en højere andel af rapporterede hændelser og havarier mellem 1996 og 2000 end andre danske flyselskaber. Men det er ifølge SAS en helt forkert tolkning af tallene.

SAS mener, at SLV ved blot at registrerer antallet af rapporter tilgodeser selskaber, der begrænser antallet af rapporter, eftersom et forholdsvist højere antal ligestilles med dårlig sikkerhed.

- SAS mener, at denne måde at ræsonere på modvirker et forebyggende sikkerhedsarbejde. Flyselskaber bør netop opmuntres til at rapportere hændelser, så flysikkerheden fortsat kan forbedres, konstaterer SAS.

Selskabet mener, at alle i luftfartsbranchen kan tage ved lære af de rapporterede hændelser.

- Det er den form for åbenhed, som det langsigtede flysikkerhedsarbejde skal baseres på, mener SAS.

En forklaring på de mange rapporter, som kommer fra SAS, er, at selskabet rutinemæssigt indsender alle rapporter, og ikke kun dem "vi skylder at rapportere" ifølge reglerne fra den internationale luftfartsmyndighed ICAO.

SAS noterer også, at 75 procent af informationerne i SLVs rapport bygger på informationer fra den norske havarikommission, som ikke har udtrykt kritik mod flyvesikkerheden hos SAS.

- Rapporten fra SLV giver ikke et korrekt billede af SAS flyvesikkerhed og indeholder svagheder, der gør, at man ikke kan drage nogen konklusioner om SAS flyvesikkerhed, mener SAS.

Flyvechef Lars Mydland, SAS, hæfter sig ved, at hverken den norske eller den svenske havarikommission har rejst kritik af flyvesikkerheden i SAS.

- Vi havde torsdag møde med de tre skandinaviske luftfartsmyndigheder, og de er ikke helt enige i synet på SAS.

Norske og svenske myndigheder har overhovedet ikke rettet kritik mod SAS, siger Lars Mydland til Ritzau.

Han understreger, at det store antal hændelser, rapporteret til de norske myndigheder, hænger sammen med, at nordmændene registrerer bredere end tilfældet er i Sverige og Danmark.

Og han medgiver, at SAS' ny flytype Dash 8 Q400, som datterselskabet SAS Commuter flyver med, har givet anledning til mange rapporter, men flyvesikkerheden har ikke været sat på spil.

- De mange hændelser har skabt usikkerhed om, hvorvidt flytypen er operativ stabil, men flyvesikkerheden har ikke været kompromitteret. Fejlene har primært skabt forstyrrelser i trafikken, men det er klart, at det giver et negativt billede af flymaskinen, siger Lars Mydland.

SAS' "trækdyr" gennem mange år, DC-9, er årsag til en del af rapporterne, men flytypen fløj sidste gang for SAS 7. januar, oplyser flyvechefen.

/ritzau/