SAS gør sig klar til fremtiden

SAS med koncernchef Jørgen Lindegaard i spidsen er ved at gøre sig klar til fremtiden inden for luftfartsindustrien

-en fremtid der blev fremskyndet på grund af de tragiske begivenheder den 11. september.


Den 11. september 2001 ændrede

verden - også for luftfarten. Der var dog mere tale om, at en udviklingen inden for luftfartsindustrien blev accelereret. Industrien

i Europa har haft det svært, da mange selskaber har levet af subsidier og anden kunstig støtte fra nationalstaterne. Baggrunden

er, at det er prestige for et land at have sit eget flyselskab.


Den tid er dog overstået, hvilket bl.a. har ført

til konkurs for belgiske Sabena og schweiziske Swissair.


Med den nye virkelighed in mente forsøger SAS nu at lægge

strategien om.Forandringer

Den 1. juni 2002 vil de som flyver med SAS på korte strækninger opleve store forandringer.

Med Scandinavian Direct fjernes gardinet mellem business og economy class, business class priserne sænkes med op til 30 pct.

og et nyt ensartet servicekoncept om bord introduceres.


Derudover bliver det mere enkelt at både booke, købe og

checke ind.


Formålet med forandringerne er at skabe en enklere og hurtigere rejse for kunden og samtidigt forbedre SAS

effektivitet.


De seneste år har de forretningsrejsendes krav ændret sig. Den stressede hverdag sætter stadig

større krav til smidighed og præcision på rejsen, samtidig med at omkostningsbevidstheden er steget. Disse fakta

sammen med en afdramatisering af det at rejse gør, at frem for alt de forretningsrejsende stiller større krav.


-

SAS kundeundersøgelser viser, at de forretningsrejsende ønsker en mere tydelig og letforståelig prisstruktur med

lavere priser. Kunderne har også et nyt syn på status og øget fokus på effektivitet. SAS Airline tager nu første

skridt i en successiv fornyelse for at møde disse krav på kortere flyvninger, siger Marie Ehrling, chef for SAS Airline.


Derudover

er konkurrencen fra lavprisselskaber tiltagende, og skæves der til USA, så har lavprisselskaberne for alvor bidt sig fast.

I USA har Jet Blue, som blev introduceret på børsen i 2000, nu endda overgået gamle kendinge som Continental og

United i markedsværdi.AnalyserSydbanks luftfartsanalytikere vurderer, at konceptet er et rigtigt tiltag for at forbedre

den pressede indtjening. Konceptet tager både højde for den dårlige udvikling på Business Class samt den

tiltagende konkurrence fra lavprisselskaberne.


Sydbank vurderer, at strategien ikke bare skal ses som værende et modtræk mod

lavprisselskaberne, men ligeså meget som et offensivt koncept målrettet mod øvrige europæiske luftfartsselskaber.


Samlet

set finder Sydbank tiltaget yderste positivt og fastholder både anbefalingen på Stærkt Køb og kurstarget

på 100 SEK pr. aktie.


Jyske Bank understreger i en vurdering af situationen, at SAS hverken kan eller skal gå ind

i en direkte konkurrence med lavprisselskaberne.


- Men en række strukturelle tiltag kan øge SAS produktivitet på

de kortere ruter. Udover en højere andel af web-bookings og en mere enkel prisstruktur skal SAS øge kapacitetsudnyttelsen

markant fra det nuværende niveau. En høj belægningsgrad og mange timer i luften pr. fly hver dag er netop kendetegnende

for de succesfulde lavprisselskaber. Kombineret med de nationale luftfartsselskabers traditionelle styrker som et højt serviceniveau,

mange afgange, stor fleksibilitet og centralt beliggende lufthavne vil det gøre SAS mere konkurrencedygtigt, hedder det fra

Jyske Bank.EffektivitetBanken ser således tiltaget som et nødvendigt første skridt i bestræbelserne

på at gøre SAS til et profitabelt selskab.


SAS-koncernen effektiviserer samtidig sine trafiksystemer, hvilket skal lede

til en lønsom ekspansion og en kraftig forbedring af resultatet.


Det betyder bl.a., at SAS Airline ikke længere

vil flyve til 13 destinationer. Det skal udmønte sig i en bedre udnyttelse af flyene og give en enklere produktionsfilosofi.


Forandring

af trafiksystemet er et med i koncernens mål om at forbedre indtjeningen med mere end 4 mia. svenske kroner på årsbasis.


Selve

omlægningen af trafiksystemet ventes at bidrage med 1,5-2,0 mia. skr.


Med de planlagte tiltag frigøres ca. 20 fly,

som kan udnyttes bedre.AftalerSAS og de øvrige luftfartsselskaber, der anvender Københavns Lufthavn, har

indgået en aftale med lufthavnen, der betyder ro om priserne i lufthavnen og et stabilt grundlag for fremtidig vækst.


Aftalen

løber over tre år fra 1. januar 2003 og betyder årlige stigninger for luftfartsselskaberne i afgifter til lufthavnen

på 2,75 pct. Stigningen indeholder også de forøgede udgifter, der stammer fra Schengen samarbejdet .


Lufthavnen

påtager sig desuden i aftaleperioden øgede udgifter til sikkerhed som myndighederne i fremtiden måtte kræve,

så længe den årlige meromkostning er under 11 millioner danske kroner.


Endelig fastholdes handlingafgiften

på det nuværende niveau i aftaleperioden.


- Vi er meget tilfredse med resultatet af de forhandlinger vi har ført

med Københavns Lufthavn, og vi er meget tilfredse med, at lufthavnen og de øvrige luftfartsselskaber er kommet til samme

resultat, siger direktør Lars Andersen, der har ført forhandlingerne for SAS.OlieLuftfart er en af de brancher,

aktiemarkedet traditionelt fokuserer på, når volatiliteten på oliemarkedet er høj. På længere

sigt har olieprisen dog ikke nogen stor og vedvarende indflydelse på flyselskabernes indtjeningsevne og bør derfor ikke

påvirke den fundamentale værdiansættelse.


Det skriver økonom Poul Nørbjerg og aktieanalytiker

Brian Børsting, Jyske Markets, i Børsfokus fra Københavns Fondsbørs.


Olieprisen har af flere grunde

varieret kraftigt i årets første fire måneder.


Usikkerheden om forholdet mellem USA og Irak, Iraks stop af

eksport af olie og den politiske udvikling i verdens 8. største olieproducent Venezuela har medvirket til, at oliemarkedet

har indregnet en ganske høj præmie i olieprisen.


På baggrund af indikatorer, der peger på en bedring

i verdensøkonomien, vurderer forfatterne, at olieefterspørgslen vil stige med 1,1 millioner tønder om dagen i

2002. Den gennemsnitlige pris på Brent-olie forventes at blive 26 US-dollars i 2. halvår af 2002. Olieprisen vil kunne

stige yderligere, hvis oliemarkedet fortsat er nervøst.