SAS fik underskud på 855 mio. dkr.

Det fællesskandinaviske luftfartsselskab SAS havde sidste år et underskud af sine aktiviteter på 1.064 mio. skr. (ca. 855 mio. dkr.) efter skat sammenlignet med et overskud året før på 2.135 mio. skr. (1.715 mio. dkr.)

Læs mere
Fold sammen
Resultatet før skat blev et underskud på 1.140 mio. skr. sammenlignet med et overskud i 2000 på 2.829 mio. skr. Analytikerne havde ifølge estimater indsamlet af SME regnet med et underskud for 2001 på 1,5 mia. skr. før skat og en omsætning på 49,5 mia. skr.

Omsætningen steg ifølge tirsdagens regnskabsmeddelelse fra 47,5 mia. skr. til 51,4 mia. skr. Stigningen er sammensat af en forøgelse af passagerindtægterne på 937 mio. skr., et fald i andre indtægter på 295 mio. skr. og 3.251 mio. skr. i positiv valutakurseffekt.

Antallet af ansatte steg 3,9 pct. , men lønudgifterne steg fra 14,9 mia. skr. til 17,8 mia. skr. eller med 12,3 pct. justeret for valutakurseffekt, og øvrige omkostninger steg fra 28,9 mia.

skr. til 32,9 mia. skr. Dermed faldt overskuddet før af- og nedskrivninger fra 3.710 mio. skr. til 743 mio. skr.

SAS oplyser, at omkostningerne i 2001 er særligt belastet af udgifter på 124 mio. skr., som er relateret til katastrofen i Linate lufthavnen i oktober, og yderligere 140 mio. skr. kan henføres til øgede forsikringsudgifter efter terrorangrebet den 11. september.

En vigtig faktor i resultatudviklingen fra 2000 til 2001 er fortjenesten ved salg af andele i datterselskaber og tilknyttet virksomhed, som i 2000 indbragte SAS 1.033 mia. skr., mens der noteres et underskud på 24 mio. kr. på posten i 2001-regnskabet.

SAS solgte i 2000 halvdelen af sin dengang 40 pct. store andel i det britiske flyselskab British Midland med en gevinst i størrelsesordenen en lille mia. kr. Driftsresultatet falder dermed dramatisk fra et overskud på en 3 mia. skr. i 2000 til et underskud på 1,2 mia. skr. i 2001.

SAS-gruppens realisationsindtægter steg fra 490 mio. skr. til 673 mio. skr. Sale- og leaseback-arrangementer bidrager med 488 mio. skr., men ind- og udfasningsomkostninger i flyvirksomheden belaster med 684 mio. skr. Til gengæld tjente SAS 805 mio. skr.

på salg af lufthavnsbygninger, og 63 mio. skr. blev tjent på salg af hotelejendom i Manchester.

For 2002 venter selskaber atter et negativt resultat, omend det ventes at blive bedre end 2001-resultatet.

SAS-regnskabet for 2001 er det første, efter at selskabet sidste år vedtog en ændring af selskabsstrukturen, hvorefter de tre oprindelige moderselskaber i Danmark, Norge og Sverige blev reduceret til datterselskaber af det fællesskandinaviske, svensk registrerede selskab, SAS AB. Aktierne i de tre moderselskaber blev afnoteret fra de respektive fondsbørser, og det er nu fællesaktien, SAS AB, der er børsnoteret. Den nye aktie debuterer uden udbytte, idet SAS-bestyrelsen prioriterer finansiel styrke højere end udbytte til aktionærerne.

RB-Børsen