SAS bestyrelse går ned i løn

De økonomiske vanskeligheder hos flyselskabet SAS breder sig nu også til bestyrelsen, der fremover får et mindre honorar.

Som en direkte konsekvens af de alvorlige økonomiske problemer i SAS, sættes honoraret til selskabets bestyrelsesmedlemmer nu også ned.

Af indkaldelsen til selskabets generalforsamling fremgår det, at honoraret til medlemmerne af bestyrelsen anbefales sænket med ti procent til knap to millioner svenske kroner.

Forslaget er udsprunget af bestyrelsen, som dermed selv spytter i kassen for at reducere omkostningerne i SAS-koncernen. I forvejen er den øverste koncernledelse med Jørgen Lindegaard i spidsen gået ti procent ned i løn fra årsskiftet. Lønnedgangen omfatter 12-15 personer i den øverste ledelse, og udover Jørgen Lindegaard drejer det sig blandt de danske ledere om koncerndirektør John S. Dueholm og adm. direktør for Scandinavian Airlines Danmark Susanne Larsen. En større gruppe af ledere i SAS har i 2003 været underkastet et frivilligt lønstop. sdo