SAS 500 mio fra sparemålet

Efter et stort dialogmøde med faggrupperne på Hotel Hilton i København bevilgede parterne hinanden endnu to uger til at nå målet, men kabinepersonalet ønsker ingen forhandling om yderligere sparekrav så længe nuværende overenskomst løber.

SAS ledelsen er nået langt i sparekravet på godt tre milliarder kroner, men ikke langt nok. Derfor skal der nu forhandles i yderligere et par uger i et forsøg på at nå frem til målet.

Efter hvad Berlingske Tidende erfarer mangler der fortsat 500 mio. kr. i spareplanen, og her er det sandsynligt, at halvdelen forventes tjent på en ny aftale med kabinepersonalet, som ikke er kommet på plads.

Alligevel gav chefen for flyselskabet, Maria Ehrling, efter et møde på Hotel Hilton i København i går udtryk for, at hun tror og håber man i løbet af et par uger ekstra kan nå det ventede resultat.

Til gengæld må SAS ledelsen med Jørgen Lindegaard i spidsen gå til sin bestyrelse på tirsdag i Stockholm og meddele, at man ikke har været i stand til at holde tidsfristen. Hverken hvad angår besparelser eller den ny strategi omkring business class og prisstrukturen i fremtiden.

Linierne er trukket skarp op over for kabinepersonalet, der gennem en effektivisering ud over de 179 ansatte, som allerede har fået en fyreseddel, skal bidrage væsentligt til puljen.

»Jeg synes da det foruroligende, at man skal finde mange millioner kroner i besparelser på 14 dage. Vi har en overenskomst som udløbet 1. marts, og først efter det tidspunkt er vi parat til at forhandle om nye forhold,« siger formanden for CAU, kanbineforeningen, Flemming Bainow.

»Vi er uenige med SAS i en lang række krav. Vi vil have lov til at bemande flyene, så vi ikke pludselig ser udenlandske folk på vore pladser, og vi vil have en klar fortolkning af minimumsreglerne for bemanding. Samtidig ønsker SAS en anden udregning for den effektive arbejdstid, som vi dog er parate til at diskutere.

Vi har imidlertid meget svært ved at se, hvordan man kan forhandle bemanding, så længe SAS ledelsen ikke har gjort op ned sig selv i hvilken grad, der skal være service på flyene i fremtiden.

Er der en business class på kortere ruter, eller er der ikke ? Skal der være ekstra service på den bedste klasse på de lange ruter ?

Usikkerheden bevirker, som jeg ser den, at en ny struktur nu ikke kan indføres før efter sommerferien, Hvordan kan vi så underskrive en ny aftale?« spørger Flemming Bainow.

Fællestillidsmand og bestyrelsesmedlem i SAS, Helmuth Jakobsen, er godt og grundigt træt af,at forhandlingerne trækker ud.

Nu må ledelsen vælge forhandlingsstrategi, så vi kan få alle de tunge problemer lagt bag os og komme videre. Personalets utryghed har varet længe nok. Allerhelst så jeg, at ledelsen samlede alle de faglige, murede os inde og sender røgsignaler op, når vi er enige. Jeg kan da godt være lidt bekymret for den reaktion, vi vil møde i bestyrelsen i næste uge,« siger han.

»En smuk tanke, men det bliver uden os,« kommenterer Flemming Bainow.