Saniståls kurs kan stige 20 procent

Kursstigning. Vi ser ikke nogen minusser i vurderingen af Sanistål. Ikke engang kursen, som man ellers kunne frygte ville tage glæderne på forskud.

Sanistål fik en hel del opmærksomhed ved købet af Carl F i begyndelsen af året. Det seneste årsregnskab demonstrerer dog med stor tydelighed, at Sanistål selv uden tilkøb kan levere en imponerende vækst.

Når det gælder Saniståls regnskaber, er det dog nødvendigt at korrigere for en række poster for at få et ret-visende billede af selskabets reelle driftsresultat (se boks).

Denne opstilling giver en vækst på 21,2 procent i resultat før skat i forhold til året før, og denne vækst er specielt imponerende i betragtning af, at Sanistål befinder sig på et marked præget af skarp konkurrence.

I sådan et marked kan man da heller ikke kalkulere med en fortsat organisk vækst på så højt et niveau. Derfor har Sanistål inden for de seneste seks måneder foretaget to strategiske opkøb.

I november 2006 købte man UAB Hidruva i Litauen og styrkede dermed sin position på et marked i vækst. Og kun to måneder senere slog Sanistål så to fluer med et smæk ved købet af Carl F A/S for 500 mio. kr. Dels er Carl F markedsledende i Danmark inden for en række produkter, og dels giver Carl F's afdelinger på Sjælland Sanistål en styrkelse af selskabets geografiske dækning.

Med et køb af så betydelig størrelse kunne man frygte, at 2007 ville blive et år præget af dårlige resultater på grund af integrationen af de to organisationer. Det forventer man dog ikke bliver tilfældet. I årsregnskabet oplyses således, at købet af Carl F kun vil få en marginal betydning for resultatet før skat i 2007. I 2008 forventes en positiv resultatpåvirkning på 25-35 mio. kr. og derefter 45-50 mio. kr. pr. år.

Nyt forretningsområdeSamlet forventer koncernen et resultat før skat på 220-240 mio. kr. i 2007. Her er det værd at bemærke, at Saniståls nye forretningsområde, El-artikler, forventes at påvirke koncernresultatet negativt i 2007.

Her er der tale om opbygningen af et helt nyt område, som vil gøre Sanistål til en komplet leverandør til industri, byggeri og eftermarkedet. Den opbygning har man brugt 2006 til, og den 14/9-2006 åbnede Sanistål i Taastrup den første Sanistålbutik med Eltekniksortiment.

Med Saniståls størrelse og styrke bag, er der ingen grund til at tro, at dette nye forretningsområde ikke vil blive en succes i de kommende år. Derfor kan man med en vis ret betragte Saniståls skøn om et resultat før skat på 220-240 mio. kr. som lidt mere negativt end rimeligt er, da etableringsomkostningerne for El-teknik trækker det samlede resultat ned. El-teknik kan om et par år forventes både at give et selv-stændigt overskud samt et øget afledet salg i andre produktgrupper i kraft af total-leverandøreffekten.

Vi ser ikke nogen minusser i vurderingen af Sanistål. Ikke engang kursen, som man ellers kunne frygte ville tage glæderne på forskud. Den udvikling er sandsynligvis startet nu, hvor Saniståls aktier er steget med 36 procent siden november 2006. Men der er stadig et godt stykke vej op til en kurs, som fuldt ud indeholder Saniståls kvaliteter.Artiklen blev bragt i AktieUgebrevet 25/3-2007, og siden er kursen steget med ti procent.