Samarbejde udvides til Baltikum

Det nordiske bureausamarbejde Brandnordic, som blev etableret sidste år, udvider nu aktiviteterne til de tre baltiske lande

Estland, Letland og Litauen.


- Vi er glade for, at vi nu kan tilbyde vores kunder, at de kan markedsføre sig internationalt

i både Norden og Baltikum, uden at de risikerer at falde i de faldgruber, som de forskellige landes forskellige markeder og

kulturer naturligt nok kan føre til. Hidtil har vi med god ret kunne sige, at vi i Brandnordic kender det skandinaviske marked.

Nu kan vi sige, at vi kender hele det nordiske marked inklusive Baltikum, udtaler Robert Rasmussen, som er direktør i Scanad

Udviklingsbureau, der er medlem af Brandnordic.


Brandnordic samarbejdet blev indledt 1.april 2001 og talte fra starte Danmark,

Sverige, Norge og Finland. Med udvidelsen til de tre baltiske lande repræsenterer Brandnordic-bureauerne tilsammen 280 ansatte

og et dækningsbidrag på omrkidng 240 mio. kr.


Samarbejdet bygger på, at der skal tages hensyn til de mange

nuancerende og afgørende forskelle i sprog, vaner, traditioner og livsstile i de enkelte lande. Bureauerne ser derfor et stigende

behov for lokal tilstedeværelse på de forskellige markeder.