Samarbejde skal udvikle vognmandsbranchen

Læs mere
Fold sammen
De skærpede markedsvilkår har imidlertid også presset indtjeningen i bund hos mange vognmænd,

herunder ikke mindst blandt de små og mellemstore vognmænd.


De danske vognmænd må imødese, at

konkurrencen på fremtidens internationaliserede transportmarked vil blive stadig hårdere. Det er derfor vigtigt, at vi

fra regeringens side får skabt de optimale rammer for, at den enkelte vognmand kan ruste sig bedst muligt til denne udfordring.

Større

krav

De stadigt større krav til vognmandsbranchen om at udvikle nye kompetencer, stiller ikke mindst de små og mellemstore

vognmænd i en vanskelig position. Når man står alene, er det ikke helt ligetil at investere tid og kapital i at

udvikle forretningen. Der er et stort incitament til at gøre "business as usual". Dette er imidlertid en farlig vej

at gå, for fremtidens vindere bliver de vognmænd, der formår at omstille sig til en efterspørgsel, der går

mod stadig mere omfattende og avancerede logistik- og transportydelser.


I Rødding er det efterhånden tolv år

siden, at byens syv vognmænd mødtes og over køkken-bordet blev enige om at afgive ét fælles bud på dagrenovationen

- og entreprisen den fik de. Det fælles selskab er i dag vokset og fungerer stadig på bedste vis, så samarbejde

kan betale sig.


Hvis de enkelte vognmænd selv gør en indsats, er der nu en hjælpende hånd på vej.

Trafikmi-nisteriet har indledt et samarbejde med vognmandsbranchens to organisationer DTL og ITD, om at skabe bedre rammer for de

små og mellemstore vognmænd, der ønsker at gå sammen om at udvikle sig.


Der er for mig at se et stort

uudnyttet potentiale i netværkssamarbejder mellem vognmænd. Ikke mindst med henblik på at opnå de fulde gevinster

af den nyeste IT-teknologi. Jeg har bemærket, at der i dag findes en gode eksempler på elektroniske netværk, hvor

danske og udenlandske vognmænd samarbejder om løsning af transportopgaver.IT-netværk

I en dansk sammenhæng

ser jeg med stor interesse på den elektroniske markedsplads Tran-sOnline, der er blevet etableret i Nordjylland. Her samarbejder

en række mindre vognmænd allerede om et IT baseret netværk, hvor koordineringen i netværket og kontakten til

trans-portkøberne sker via Internettet.


Min vision er, at vognmandsbranchen ved at samarbejde om udviklingsprojekter kan

skabe både en bedre økonomi for sig selv og billigere priser for transportkøberne. Herunder ser jeg gode muligheder for

at forbedre kapacitetsudnyttelsen til fordel for effektiviteten og miljøet i særdeleshed.


Jeg har med tilfredshed

noteret mig, at en nylig offentliggjort rapport om netværksdannelse viser, hvordan netværks- og samarbejdsformer kan være

med til at styrke de enkelte små og mellemstore virksomheder. Jeg glæder mig desuden over, at vejtransporterhvervets organisationer

har taget vel i mod rapporten.


Det er for mig et tegn på, at der hos de enkelte vejtransportører findes en stigende

bevidsthed om betydningen af at udvikle netværk. Jeg glæder mig derfor til, i et samarbejde med organisationerne, at omsætte

rapporten til handling, der skaber nye udviklingsmuligheder for vejtransportbranchen. Den danske vejtransportsektor udgør en

livsnerve for det danske erhvervsliv. Det skal den fortsat gøre. Man skal huske, at et effektivt og konkurrencedygtigt vejtransporterhverv

ikke blot er til gavn for erhvervet selv, det er en vigtig forudsætning for, at der kan generes vækst i samfundet.