Samarbejde mellem erhverv og forskning - også virksomhedernes ansvar

Læs mere
Fold sammen
Der er for tiden stor fokus på vigtigheden i at forene forskning og erhverv som en måde at sikre Danmark en plads blandt verdens førende videnssamfund.

Og her bærer de danske uddannelsessteder naturligvis er stort ansvar for at formidle deres forskning og i det hele taget i højere grad målrette den mod erhvervslivet. Men også virksomhederne bærer et betydeligt ansvar for samarbejdet mellem forskning og erhverv. En undersøgelse fra DEA, Danmarks ErhvervsforskningsAkademi, viser bl.a., hvor de danske virksomheder kan sætte ind for at knytte stærkere bånd til forskningen. Det anbefales, at virksomheden selv opsøger samarbejde med relevante uddannelsessteder og f.eks. tilbyder praktik og specialesamarbejde til studerende; at ph.d.-studerende tilbydes at lave pilotprojekter i virksomheden og endeligt, at virksomheden evt. efteruddanner ansatte i form af universiteternes erhvervsrettede ph.d.-uddannelse.

Mulighederne er altså mange, hvis man som lille eller stor virksomhed ønsker at høste frugten af den store mængde viden, der årligt genereres på de danske uddannelsessteder. Jeg synes, det er positivt, at der nu også sættes fokus på virksomhedernes vigtige rolle i at knytte forskning og erhvervsliv tættere sammen. Som virksomhed er der ingen grund til at indtage en passiv rolle og lægge ansvaret for vidensdelingen over på uddannelsesstederne. Det gælder tværtimod om at holde sig på forkant, aktivt opsøge den nye viden og skabe muligheder for samarbejde med de studerende og deres fag. Udbyttet er større viden og konkurrencedygtighed for hver enkelt virksomhed. Og i sidste ende bedre produkter og tilbud til forbrugerne.