Salget af biler er i kraftig fremgang

Der bliver solgt flere nye biler. Jyske Bank konstaterer i en dugfrisk analyse, at stigningen i privatforbruget for halvdelens vedkommende skyldes køb af nye biler. Grafik: Top 20 for biler

Få uger før nytår kan Dansk Automobilhandler Forening, DAF, se tilbage på et år, hvor danskerne har købt væsentligt flere nye biler.

Forventningen er lige nu, at det samlede salg af personbiler i år vil runde 120.000 - en stigning på 24 pct. i forhold til 2003.

»Der er ikke noget overraskende i, at der bliver solgt flere biler. Det sker i en normal cyklus på grund af bilers levetid, men der er ingen tvivl om, at det er blevet yderligere fremmet af, at renteniveauet er lavt. Tillige har det været en kolossal hjælp, at danskerne har kunnet omlægge lån i deres faste ejendom for derved at frigøre kapital og sidst men ikke mindst skattestoppet,« siger Preben Kjær, adm. direktør for Dansk Automobilforhandler Forening (DAF).

Stiger otte procent
Preben Kjær regner med, at der vil blive solgt endnu flere biler næste år, men at man fortsat ikke forventer at nå op på niveau med årerne 1997 til 1998, hvor det årlige salg var på 150.000.

Jyske Bank skriver i en kommentar til bilsalget, at salget i 2005 formentlig vil stige med fem til otte procent.

Ifølge banken er det såvel private som erhvervslivet, der har købt flere biler. Stigningen er dog klart størst blandt private.

»De private husholdninger købte i november 6.572 nye personbiler. Med bilslagets nuværende styrke forventer vi et samlet bilsalg til husholdningerne i 2004 på cirka 75.000 biler. Det er 34 pct. flere end i 2003.«

Generelt merforbrug
Og det er ikke kun bilsalget, som stiger. Jyske Bank har set på det generelle merforbrug, og her er det vurderingen at:

»Det store salg af biler og andre varige forbrugsgoder i 2004 tyder på, at forbrugerne er forventningsfulde. Væksten i dansk økonomi trækkes i øjeblikket af privatforbruget, der ikke er steget stærkere siden 1994.«

Ifølge Jyske Bank skyldes knap halvdelen af stigningen i privatforbruget herhjemme salg af nye biler.