Salg af Københavns Energi udskudt

Heftig kurmageri mellem aktørerne på energimarkedet udskyder salget af Københavns Energi. Planerne om et salg inden jul forpurret.

Salg af Københavns Energi udskudt - 1
Læs mere
Fold sammen
Københavns Kommune har nu endegyldigt droppet planerne om et salg af Københavns Energi inden jul.

Primært de langstrakte forhandlinger mellem Elsam og DONG forpurrer de hidtidige planer, der skulle bringe en salgsanbefaling af el-aktiviteterne i det kommunalt ejede energiselskab til Københavns Borgerrepræsentation inden juleferien.

Hos Københavns Kommunes Miljø- og Forsyningsforvaltning forventer adm. direktør Peter Elsman dog fortsat en snarlig afklaring af, hvem der overtager Københavns Energi, KE, og selskabets ombejlede aktiepost i det sjællandske kraftværksselskab Energi E2.

»Vi har indstillet os på, at det ikke sker inden jul. Det skyldes flere faktorer, men hele sitautionen omkring DONG og Elsam er ret afgørende for salgsforløbet af el-aktiviteterne i Københavns Energi. Når det nu ikke bliver i december, så satser vi på, at det kan blive i januar,« siger han.

Flere købere
Københavns Kommune er i løbende forhandlinger med flere interesserede købere, oplyser Peter Elsman, der dog ikke ønsker at sætte navn på de potentielle købere.

Feltet af interesserede menes foruden DONG og Elsam at udgøres af svenske Vattenfall, finske Fortum samt svenske Sydkraft, der er en del af den tyske E.On-koncern.

Tilbage i slutningen af maj gav Borgerrepræsentationen mandat til, at man undersøgte mulighederne for salg, fusion eller et strategisk partnerskab.

Gennem KE indtager Københavns Kommune en nøglerolle, når store dele af det danske energimarked over de kommende måneder fordeles. KE er primært ombejlet på grund af den medfølgende aktiepost på 34 pct. i Energi E2, der står for den sjællandske produktion af el.

Elsam udfylder samme rolle vest for Storebælt og ejer allerede 36 pct. af Energi E2 via sit ejerskab af NESA. Lykkes det Elsam at købe Københavns Energis el-aktiviteter, vil selskabet med andre ord sætte sig tungt på produktionen af el i Danmark.

For statsejede DONGs er målsætningen med at byde på KE at kunne føje el til de nuværende olie- og gasaktiviteter. Det skal være med til at gøre DONG til en bredt funderet og mere attraktiv energikoncern før den planlagte børsnotering.

Mange strenge
Københavns Energi omsætter for ca. 5 milliarder kroner, og selskabets 1.550 ansatte forsyner 350.000 kunder med el, gas og varme. Selskabet står også for drikkevandet til 500.000 mennesker og håndterer samtidig spildevand. Selskabets elaktiviteter udgør landets næststørste elforsyningsselskab efter NESA.