Sagsøg medarbejderen

Læs mere
Fold sammen
Når en ansat påfører virksomheden et tab, ved klart at overtræde de sikkerhedsbestemmelser m.v., der, i overensstemmelse

med lovgivningens krav, er etableret i virksomheden, og medarbejderen bekendt, så må virksomheden have et så klart

grundlag for et civilt søgsmål, at dette ufortøvet bør anlægges.Det forekommer egentlig besynderligt,

at der ikke allerede er virksomheder, der har teget skridt hertil, for hvordan skal en virksomhed garderes sig mod en tåbelig

lovgivning, hvis de "ansvarlige" medarbejdere bare klarer frisag.