Sagsbehandlingstid for arbejdsskader forbedres

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen vil på grund af regeringens 100 dages program hurtigst muligt tage fat

på at få forbedret sagsbehandlingstiderne i arbejdsskadesystemet. Mens en samlet arbejdsskadereform er i venteposition.


I

dag 1. behandles SR-regeringens forslag til en ny arbejdsskadereform. Men Claus Hjort Frederiksen mener ikke, at reformen var gennemtænkt.

Den var et redskab i valgkampen - og blev også offentliggjort dagen før valget blev udskrevet.


Tidligere socialminister

Henrik Dam Kristensen (S) fremlagde arbejdsskadereformen efter udvalgsarbejde og en embedsmandsrapport. Og efter sigende var der uklarheder

mellem SR-regeringens økonomiske ministre og dem, der beskæftigede sig med arbejdsskader.Enighed om tider

-

Det var ikke en hel klar plan, der blev sendt til høring den 30. oktober. Nu er svarene kommet ind og de stritter i meget forskellige retninger.

Derfor er det vigtigt for mig at tage en runde med de involverede parter og se hvilke muligheder, der er for fælles fodslag, siger

Claus Hjort Frederiksen og dræber dermed den tidligere regerings håb om et flertal for arbejdsskadereformen.


Hovedingredienserne

i SR-reformen er, at flere skal have erstatning for ulykker. Kriterierne for erhvervssygdomme skal lempes og behandlingstiden skal

være kortere. Desuden skal selvstændige og medhjælpende ægtefæller også omfattes af arbejdsskadeloven.


Men

regningen sendes primært til de private arbejdsgivere, der tilsammen skal betale 532 mio. kr. årligt fra 2003. Stigninger

der kommer oveni stigningerne i indbetaling til arbejdsskadeforsikring, der i år er steget med 600 mio. kr.


- Jeg vil hurtigt

gå i gang med at få forbedret sagsbehandlingstiderne. Og det er jeg sikker på, at der er bred enighed om. Men med

de andre ting er det uforsvarligt ud fra høringssvarene bare at tage udgangspunkt i SR-regeringens forslag, fastslår

Claus Hjort Frederiksen.BrugerbetalingenAnders Samuelsen, arbejdsmarkedsordfører for Det Radikale Venstre har sagt,

at de er villige til at indgå kompromiser.


Men princippet om, at de brancher, der har flest arbejdsskader, betaler størst

præmie, fraviger den tidligere regering ikke. Om den slags brugerbetaling siger Claus Hjort Frederiksen:


- I princippet

er det rigtigt, at der skal være et incitament til de brancher, der har mange arbejdsskader til at forhindre det. Og hvis der

er et område, der får færre skader, så skal deres præmier til Arbejdsmarkedes Erhvervs Sygdomsforsikring

ned, siger Claus Hjort Frederiksen og tilføjer, at han vil kigge på problemet med, at nogle brancher har fået markant højere

præmier, selvom der faktisk er færre arbejdsskader. Det sker fordi AES-bidragene udregnes efter tidligere år.


Selvom

ordførerne fra Venstre og de konservative har sagt, at hovedproblemet med SR''''s reformforslag er, at erhvervslivet skulle betale regningen,

ser Claus Hjort Frederiksen ikke det som et hovedproblem.


- Hovedproblemet i SR-regeringens forslag er definitionen af arbejdsulykker

og erhvervssygdomme, hvor de vil slække på den lægelige dokumentation. Hvis vi skal forlade den strengt videnskabelige dokumentation,

så er det vigtigt, at der sker efter drøftelser med dem, der ved noget om det, siger Claus Hjort Frederiksen.


Den

tidligere regering mener, at hvis kriterierne for anerkendte erhvervssygdomme lempes, vil det betyde, at 1.300 flere om året

får anerkendt en erhvervssygdom, som de regner med koster 240 mio. kr.


Claus Hjort Frederiksen vil først samle parterne

igen og først derefter diskutere, hvad der skal gøres, hvad det skal koste og hvem, der skal betale. Så en ny

arbejdsskadereform er ikke lige rundt om hjørnet.