Sagen kort

De fire Midtbank-chefer - Steen Hove, Ib Schmidt Hansen, Eskild Thygesen og Bjarne Degn - blev sidste år ved byretten i Herning kendt skyldige i Danmarks-historiens største insidersag.

Realkredit Danmark (RD) spurgte i februar 2001, hvorvidt Midtbank ønskede at købe godt 104.000 styk Midtbank-aktier tilbage. Det gjorde Midtbank, uagtet at banken var i forhandlinger med Svenska Handelsbanken om en mulig fusion. Forhandlingerne blev afsluttet to måneder senere, og dermed gik RD - som er ejet af Danske Bank - glip af en kursgevinst på ca. 54 mio. kr.

Vestre Landsret omstødte byrettens dom den 22. april i år. Alle fire tiltalte blev frifundet. Fire ud af seks dommere i Landsretten mente, at nok var Midtbank-ledelsen i besiddelse af intern viden, da den handlede med egne aktier, men et flertal af dommerne mente, at der ikke var tale om misbrug af denne viden - og derfor blev bankcheferne frikendt.

Dommen vakte betydelig juridisk opsigt, fordi det var første gang, at en domstol henviste til, at der skulle finde misbrug sted, før der kunne falde dom. Bagmandspolitiet var så utilfreds med de juridiske præmisser i dommen, at der blev søgt om 3. instansbevilling hos Procesbevillingsnævnet.

Procesbevillingsnævnet beslutter, at Midtbank-sagen skal føres ved Højesteret.