Sagen Kort

Efter klage fra TV Danmark og flere års granskning erklærede EU-Kommissionen i midten af maj, at TV 2 har fået for meget statsstøtte fra 1995-2002. Ud af de 4,3 mia. kr., som TV 2 modtog fra statskassen i alle årene, hedder det, at 628 mio. kr. plus renter skal betales tilbage.

Afgørelsen er dog ikke tilfredsstillende for Kulturministeriet, der i starten af juli meddeler, at man på vegne af den danske regering indbringer EU-Kommissionens afgørelse for EF-Domstolen. Eksperter mener dog, at dermed risikerer det planlagte salg af TV 2 at trække ud, fordi potentielle købere vil være forsigtige, så længe sagen ikke er afklaret.

I midten af juli bebuder TV Danmark, at de også går til EF-Domstolen, men ud fra en betragtning om, at TV 2 er sluppet for billigt. 2003 og 2004 skal inddrages i sagen. Det samme skal TV 2-regionerne.

I slutningen af juli er det så TV 2's bestyrelses tur til at gå til EF-Domstolen. Atter med modsat argumentation. Bestyrelsen mener, at EU-Kommissionens afgørelse er uholdbar på grund af »væsentlige principielle aspekter«, og fordi TV 2 afkræves »for stort« et beløb.

Senest i denne uge er det så Viasat/TV 3's tur til at melde ud, at de også indbringer sagen for EF-Domstolen. De mener TV 2 bør bøde hårdere.

Sideløbende pågår der i øvrigt forhandlinger mellem Kulturministeriet og EU-Kommissionen om en såkaldt rekapitalisering af TV 2, så stationen ikke går fallit som følge af kravet om tilbagebetaling af statsstøtte. Forhandlingerne er dog ikke færdige og senest har Kulturministeriet erkendt, at det betyder, at salget af TV 2 udskydes.