Sagen kort

Danske svineproducenter tjener penge på at købe medicin til sig selv. Det sker med selskaber, der er oprettet udelukkende med det formål at skaffe bonus til landmændende for deres medicinkøb. Jo mere medicin de køber, desto større bonus får de udbetalt en gang om året.

Ifølge loven er der faste priser på medicin. Det er ulovligt for apoteker at give rabat på medicin.

Svineproducenternes rabatmanøvre ligner en uheldig interessekonflikt men er fuldt lovlig på grund af et hul i lovgivningen.

Berlingske Tidende har afdækket, hvordan svineproducenternes rabatselskaber er ved at overtage markedet for veterinærmedicin på 700 mio. kr.

Intet i loven forhindrer danske patientforeninger i at efterligne svineproducenternes rabatsystemer. Dermed kan der opstå fri prisdannelse på milliardmarkedet for human-medicin.

Bagsiden af medaljen er, at tilskudssystemet vil blive undermineret ved, at patienter, der får medicin betalt af det offentlige, får mere i bonus, end de selv betaler for medicinen.