Sæt skub i mobile tjenester

I takt med globalisering og fusionering mellem virksomheder på tværs af by- og landegrænser er adgangen til virksomhedsdata

udenfor almindelig arbejdstid og -sted blevet mere og mere tiltrængt.


Det undrer mig derfor, at pressens og den offentlige

debats interesse i mobiltelefoner stadig fokuserer på sms-tjenester som logoer, dagens joke og horoskoper.


Jeg mener, at

det er muligt at udnytte de nye teknologiers muligheder langt bedre til glæde for alle erhvervslivets aktører; både

virksomheder, ansatte, kunder og forbrugere.


De professionelle brugere i erhvervslivet er i modsætning til det underholdningshungrende

segment, som ovennævnte tjenester henvender sig til, en gruppe mobilbrugere, der hurtigt vil kunne melde ud om - og stille krav

til mobiltelefonens anvendelsesmuligheder i arbejdsøjemed.


Selvfølgelig er det vigtigt, at sikkerhedsforanstaltningerne

i forbindelse med elektroniske dataoverførsler er i top. Men efter min mening er det forsvarligt at sende udvalgte data afsted

og på den måde sætte skred i udviklingen.Rigsarkivet til midt-vest

Ove Torp, RV-folketingskandidat, Kærmindevej

28, 7400 Herning


Tak for det. At regeringen opgiver at bruge de godt 1.500 mio.kr. på et nyt rigsarkiv i Ørestad.

Nu kan regeringen med it-minister Helge Sander vise, at den nye teknologi giver mulighed for at placere statskronerne jævnt

mellem landsdelene. I forbindelse med opgivelsen af byggeplanerne siger finans- og kulturministerierne:


"I dag gør

elektronisk registrering det muligt at erstatte dyre, pladskrævende reolsystemer, mens udbredelsen af internet giver mulighed for

at indscanne og distribuere dokumenter, så et rigsarkiv ikke behøver at ligge på så dyr en grund, og ikke

nødvendigvis skal placeres i hovedstadsregionen."


Det er så heldigt, at landsdelscenter midt-vest (med foreløbig

grundlag i kommunerne Herning-Ikast-Holstebro-Struer) står for tur, når der skal jævnes ud på den uretfærdige

fordeling mellem landsdelscentrene. Borgmestre og folketingsmedlemmer herfra opfordres til at trække lidt af guldet herover.


Gnaveben i råd og nævnGorm Oldorf Storgade 25, 4180 Sorø


Nu bliver nogle råd og nævn, der

ikke har virket i årevis, nedlagt og så er fanden løs. Socialdemokraterne viser ynkelighed, når regeringen begynder

at nedlægge deres syltekrukker, hvor deres kammerater havde fået gnave-ben. Ikke så snart har regeringen offentliggjort

at de vil bruge midlerne til borgerne, før socialdemokratrene stråsikkert kan sige at det er unfair.