Sæt lidt kulør på arbejdspladsen

Minikronik.

De fleste er i dag enige om, at arbejdsmiljø koster både det dårlige og det gode. Det er dyrt at sikre et godt og sundt arbejdsmiljø i virksomheden, men det er endnu dyrere at lade være.

Ifølge en undersøgelse fra FTF koster et dårligt arbejdsmiljø og sygefravær i dag, med hvad der dertil hører af sygedagpenge, vikardækning samt en række skjulte udgifter, det danske samfund cirka 45 mia. kr. om året.

Et godt arbejdsmiljø er altså også et led i en god forretningsstrategi og heldigvis allerede et fast mantra hos mange af de ledere, som har forstået, at medarbejdernes trivsel er en forudsætning for virksomhedens succes.

Sikring af et godt arbejdsmiljø er derfor noget, som diskuteres centralt af politikerne, og som lokalt i virksomhederne adresseres med handlingsplaner, pjecer og kurser.

Arbejdsmiljøkonsulenter kommer ud og tjekker indeklima, bordets stilling og lysniveauet i lokalet.

Ifølge Dansk Handel og Service bruger fire ud af ti danske virksomheder i dag flere penge på sundhedsordninger til personalet sammenholdt med to år tidligere. Det drejer sig for eksempel om private sundhedsforsikringer, sund mad i kantinen, massageordninger, influenzavaccination samt tilskud til rygeafvæning og motion.

Farvers indvirkningMen i kampen for at sikre trivsel på arbejdspladsen glemmer man i dag et aspekt, som måske kunne hjælpe med at skabe bedre stemning på arbejdspladsen; nemlig farven på den arbejdsplads, som mange af os tilbringer det meste af dagen på.

Den franske maler Fernand Leger sagde engang, at farve er et fundamentalt behov for mennesker en slags råmateriale ligesom ild og vand. Men alligevel er farven på arbejdspladsen ikke et element, som de fleste tillægger særlig stor betydning. Og det er da heller ikke noget, som indgår i de gængse evalueringer af arbejdspladsen, hvor der ellers er henstillinger til både lysforhold, bordindstilling, niveauer for larm og meget andet. Og det er en skam.

For ifølge en undersøgelse, vi lavede sidste år, har farve en meget stor effekt på medarbejdernes velbefindende og trivsel på arbejdspladsen.

Præcis ligesom farve styrker budskabet i annoncer, kampagner og marketingtiltag, så kan lidt farve på væggen også være med til at styrke medarbejdernes positive og negative følelser. Den rette farvesammensætning kan være med til at præge kontorets stemning aktivt. Vores undersøgelse viste for eksempel, at en gul farve på væggen skaber mere positive medarbejdere, mens en blå farve skabte en markant negativ stemning på kontoret. Et kontor i røde farver er derimod sagen, hvis man gerne vil skabe et godt teamwork-miljø, fordi denne farve fik medarbejderne til at føle sig mere motiverede af deres kolleger og intern feedback. En grå farve på væggen er derimod umiddelbart en dårlig ide, da medarbejderne hverken følte sig særligt motiverede eller produktive.