Sæt dig for bordenden, Fogh

Ved at sætte sig for bordenden af en historisk dialog mellem virksomheder og forskningsmiljøer kan statsminister Anders Fogh Rasmussenbidrage til at knæsætte forskning, innovation og uddannelse som vor tids nye folkesag.

DET MENTALE TIGERSPRING: Der sker noget meget mærkeligt i Danmark i disse måneder. Hidtil har forskning og innovation været et nørd-tema for en mindre religiøs flok af erhvervsledere, universitetsfolk og niche-ordførere i Folketinget.

Men masseflugten af arbejdskraft til Kina og Indien har ændret kraftigt på det forhold. Nu vokser forståelsen i brede befolkningslag for, at Danmark kun kan fastholde og udbygge sin position som et af verdens rigeste lande ved massivt at satse på forskning og udvikling.

Kun den vej rundt får vi en så avanceret og veludrustet arbejdsstyrke, at resultatet bliver et førende videnssamfund, som kan finansiere meget høje timelønninger med baggrund i verdens højeste produktivitet.

Derfor er det blevet politisk in at afsætte penge og ressourcer til forskning. Man kan håbe, at det bliver tilsvarende mere yt at love penge til øgede offentlige driftsudgifter og overførselsindkomster.

Læg mærke til Socialdemokratiets massive annoncekampagner lige nu: En alfaderlig Mogens Lykketoft bevæger sig f.eks. rundt i hvidkitlede laboratorie-omgivelser med boblende kolber og lover at hæve bevillinger til forskning og uddannelse med to mia. kr.

Samtidig pusler regeringen og DF videre med at skabe Fremtidsfonden, der hvert år ved kommende finanslove skal flytte indtægter fra den skærpede oliebeskatning over i en forskningsfond. Målet er 16 mia. kr. i fonden i 2012.

Endelig har vi de seneste uger - senest i går på EU-topmødet i Spanien - set statsminister Anders Fogh Rasmussen i spidsen for et initiativ, der skal fordoble EU-budgettet til forskning og udvikling. DET POLITISKE TIGERSPRING: Der er med andre ord ved at opstå et politisk kapløb om at skaffe flest penge til forskning og uddannelse. Det skyldes naturligvis, at der også i bredere befolkningslag er voksende forståelse for, at det er den eneste måde at skabe reel fremtidig velstand.

Onsdag samlede Anders Fogh Rasmussen en stribe erhvervsledere på Marienborg (se Business torsdag og fredag). Debatten handlede netop om, hvordan Danmark fastholder velstand og arbejdspladser ved at fokusere på nogle overordnede satsningsområder, sandsynligvis IT, bioteknologi og nanoteknologi.

Under debatten blev det bl.a. nævnt, at statsministeren selv burde sætte sig i spidsen for en sådan historisk dialog mellem erhvervsliv, forskning og politikere. Målet er at skabe et momentum, som udstikker en erhvervspolitisk vej for Danmark. STATSMINISTERENS TIGERSPRING: Jeg tror, det er en god ide. Og det er glædeligt, at statsministeren seriøst overvejer tanken. Normalt er jeg indædt modstander af at fedte statsministre ind i konkret forløbspolitik - skoleforlig, forsvarsforhandlinger m.m. En statsminister skal svæve over vandene. Og hans kalender er iøvrigt så tæt besat, at han normalt ikke kan klemme lange mødeforløb ind.

Men netop i dette tilfælde er det værd at gøre en undtagelse. Statsministeren vil som vært og drivende kraft kunne blive et symbol på et Danmark, der topprioriterer forskning og udvikling af højteknologiske virksomheder. Han vil kunne signalere til kapital, virksomheder, universiteter og forskere i ind- og udland, at Danmark vil skabe forskning i verdensklasse - forskning, som over tid omsættes i state of the art-vidensvirksomheder.

Statsministeren bør også deltage i ét eller flere møder med erhvervsleder-tænketanken Fremtidens Vækst, som er klar med sin rapport om et år. Og han bør indlægge såkaldte photo opportunities i sit program, hvor han besøger skoleklasser og gymnasier for at tale forskningens og uddannelsens sag.

Netop ved at sætte sig for bordenden i en så vital sag, kan statsministeren bidrage til yderligere at knæsætte forskning, innovation og uddannelse som vor tids nye folkesag.