Sæson for marketingplanen

Læs mere
Fold sammen
For nylig omtaltes her i avisen en undersøgelse af topledelsens tilfredshed med marketingfunktionen. Den påviste at ni ud af 10 topledere er utilfredse med marketingfunktionen. Påfaldende var det, at de ni, som var utilfredse, ikke havde en marketingplan. Omtalen afstedkom mange reaktioner. Bl.a. har mange efterlyst et argument for, hvad man overhovedet skal med en marketingplan. Andre har efterspurgt retningslinjer for planens tilblivelse og inspiration til indhold. Dette indlæg imødekommer disse ønsker på et tidspunkt hvor de fleste virksomheder er i gang med eller står over for at skulle planlægge det nye finansår.

Hvad skal man med en marketingplan?

Den har til formål at strukturere og effektivisere salgsindsatsen ved at positionere og profile virksomheden over for eksisterende og potentielle kunder. Marketingplanen er et "gelænder", der sikrer kontinuerlig synlighed og højt motiverede sælgere.

Hvad opnår man med en marketingplan?Undersøgelsen fra ChangeMarketing® viser, at de der har størst fremgang i omsætning, indtjening og markedsandele, opererer med en marketingplan og prioriterer disciplinen strategisk. Når alle i virksomheden ved, hvad der forventes og hvornår, reduceres antallet af hovsaløsninger, samtidig med at "time to market" minimeres. Resultatet er sælgere, der er bedre forberedt og klædt på til mødet med kunderne, og som dermed er et skridt foran konkurrenterne.

En fordel i forhold til leverandørerI forhold til virksomhedens leverandører er det at kunne fremlægge en gennemarbejdet marketingplan også et bevis på, at der er styr på alle detaljer. Det øger tilliden og forbedrer præmisserne for begge parter. I forhold til udførende kræfter inden for marketing vil en marketingplan også medføre et bedre udgangspunkt når økonomien skal forhandles.

Branding på det professionelle marked?Når målgruppen tælles i nogle hundreder eller få tusinde kunder, er branding en overdimensioneret og kostbar løsning. Således har lektor Caspar Rose og professor Steen Thomsen fra Handelshøjskolen i København netop påvist, at investeringer i et bedre image isoleret set ikke resulterer i et større afkast. I stedet for at tiltrække sig opmærksomhed, skulle man måske fokusere på at give opmærksomhed til sine kunder?

Marketingplans 7 faserI det følgende beskrives en 7-faset model, der kan sikre succes med marketingplanen.

Fase 1

Placér ansvaret hos en person, der har evner, tid og overskud. Rekruttér en ekstern, hvis kompetencen ikke findes internt. Marketingplanen skal tage udgangspunkt i vision, mission og KPI´ere. Den skal beskrive marked, målgruppe, produkter/ydelser, salgsmål, strategi, taktik, operationelle aktiviteter og naturligvis økonomi.

Fase 2

Involvér ¿ så tidligt som muligt ¿ direktion, salg, produktfolk og andre interessenter, så de oplever, at de er en del af processen og dermed har medejerskab. Undersøg om der er eksterne sparringspartnere i leverandøruniverset, som kan sikre at der "tænkes ud af boksen".

Fase 3

Fastlæg om der er produkter, markeder eller kundegrupper, som særligt skal tilgodeses i markedsføringen. Skab ét eller flere salgsmål defineret som: "Hvor meget skal vi sælge af hvad og til hvem?". Beslut fordelingen af ressourcerne mellem eksisterende og potentielle kunder. Tag ikke de eksisterende for givet ¿ 68 % af mistede kunder skyldes manglende attention!

Fase 4

Diskutér planens ingredienser og vær ikke begrænset af de kompetencer der haves i huset. Gør det I selv er bedst til. Køb jer til resten ude i byen, således at der gives "frit valg på alle hylder". Skal der åbnes et helt nyt marked, så afsæt tid og ressourcer til at undersøge det grundigt, inden sælgerne sendes i marken.

Fase 5

Afsæt god tid at udarbejde et realistisk budget, der er koblet til salgs- og marketingmålene fra fase 2. Det er her, forskellen mellem succes og fiasko afgøres. Kvalificér og underbyg budgettet og sæt direktionen grundigt ind i det. Giv den god tid til at træffe sin beslutning.

Fase 6

Opnå accept blandt alle, der har direkte eller indirekte indflydelse på marketingindsatsen. Sørg for at alle ved, hvad der skal ske, hvornår det skal ske, hvordan det skal ske, og hvorfor det skal ske. "Hvorfor" har betydning for, at marketing opnår commitment fra organisationen. Marketingstrategi, målsætninger, hyppighed og form kommunikeres til sælgerne, så de ved, hvilken backup de vil få.

Fase 7

Marketingplanen godkendes af den øverste ledelse og udleveres til bestyrelsen. Herefter skal den drøftes på direktions- og bestyrelsesmøder i lighed med andre områder. Tal hyppigt med sælgerne ¿ lyt til dem ¿ de er kundernes talerør. Udarbejd kampagnestatistik over antal henvendelser og følg op på at det har givet den ønskede efterspørgsel i forhold til salgsmålene. Statistik er et vigtigt redskab til kampagneoptimering, men også når der skal argumenteres for en fastholdelse marketingplanen.