Sænk skatten med aktier og obligationer

Stadigt flere muligheder for at bytte løn ud med frysegoder breder sig. Nu kan man også med medarbejderobligationer få halveret sin løn.

Et træk i bruttolønnen kan spare skat, men det påvirker også ferie- og pensionsopsparing. Foto: Scanpix Fold sammen
Læs mere
Få en pæn bid af månedslønnen udbetalt enten helt skattefrit eller med kun den halve skat på en del af lønnen.

Det kan lade sig gøre med nye medarbejderobligationer og såkaldte gratisaktier. Alt sammen uden at det koster firmaet én ekstra krone.

Det er den særlige bruttolønsmodel, der åbner disse muligheder, og som nu er godkendt af landets øvereste skattemyndighed Ligningsrådet. Ved at trække i bruttolønnen har ansatte længe kunne få næsten gratis frynsegoder som eksempelvis bredbåndsforbindelse og sundhedsordninger. Man kan for eksempel gå 500 kroner ned i løn om måneden og lade arbejdsgiveren betale bredbånd for samme sum.

Samme model kan nu også benyttes med gratisaktier og obligationer i et vist omfang. Er der tale om aktier, som modtages gratis fra arbejdsgiveren, skal de dog beholdes i syv år. Der er også en øvre grænse for, hvor mange gratis aktier en ansat må modtage skattefrit hvert år. Den hedder nu 20.000 kroner mod tidligere 8.000 kroner. Men disse gratis aktier kan efter de syv år blive en rigtig god forretning.

Se bare her:

En virksomhed giver en ansat aktier for 20.000 kroner, mod at vedkommende går tilsvarende ned i løn. Betaler medarbejderen topskat, vil denne nedgang i lønnen kun føre til et fald på 7.400 kroner i lønningsposen. Til gengæld ejer vedkommende så aktier for 20.000 kroner.

Når aktierne sælges, er de første 20.000 kroner skattefrie, mens der skal betales skat af en eventuel kursgevinst efter gældende regler for skat på aktiegevinster. Det vil sige, at kursgevinsten på aktierne beskattes som aktieindkomst med en skatteprocent på 28 til 43 procent.

»Det er en ret attraktiv ordning, som flere burde overveje, og som også kan benyttes på andre områder med frynsegoder til ansatte,« siger Preben Bertelsen, der er skattekonsulent i firmaet Time Tax.

Påvirker ferie og pension
Er der tale om obligationer, er reglerne lidt anderledes. Så må de ansatte højst få obligationer op til ti procent af årslønnen.

Medarbejderobligationer beskattes efter lidt snørklede regler med omkring 30 procent, hvis det ikke skal koste virksomheden penge.

Til gengæld går der kun fem år, før pengene kommer ud til de ansatte. De 30 procent svarer også til halv skat for alle dem, der betaler topskat af deres indkomst - og det gør halvdelen af alle danske lønmodtagere.

En medarbejder må modtage op til ti procent af sin løn i obligationer, og det giver for eksempel 50.000 kroner, hvis man tjener en halv million kroner om året.

En række betingelser skal være opfyldt, hvis man vil anvende ordningen med obligationer:

Alle ansatte skal tilbydes obligationer.

Obligationerne skal være båndlagt i mindst fem år.

Lønnedgangen skal være generel og må ikke fremgå af lønsedlen.

»Man skal dog være opmærksom på, at alle former for træk i ens bruttoløn har en række negative bivirkninger. Eksempelvis beregnes feriepenge, pensioner og lønstigninger af bruttolønnen. Så sænker man bruttolønnen, sænker man også andre ting. Fratrædelsesgodtgørelser beregnes også typisk som en procentsats af bruttolønnen,« siger Preben Bertelsen fra rådgivningsfirmaet Time Tax.

Før ansatte accepterer tilbud om medarbejderobligationer, skal de også overveje risikoen for, at deres arbejdsgiver går konkurs.

Sker det, risikerer de at miste værdien af obligationerne. I realiteten er der nemlg tale om, at de ansatte låner penge til deres arbejdsplads via de obliogationer, virksomheden udsteder.