Sælgere bliver stavnsbundet af klausuler

Supersælgere. På trods af talrige advarsler lader mange sælgere sig alligevel binde af jobklausuler. En otteårig gammel lov om jobklausuler er utilstrækkelig, mener sælgernes fagforening. Det giver både S og SF dem ret i.

Danske sælgere lader sig binde på hænder og fødder af jobklausuler, fordi de ikke tør sige fra overfor deres arbejdsgiverne. Siden 1999 er antallet af sælgere, som er underlagt to eller flere jobklausuler mere end fordoblet fra 12 til 26 procent. Det betyder, at mere end hver fjerde sælger er underlagt dobbeltklausuler, oplyser Business Danmark.

Klausulerne hindrer dem at tage job hos en konkurrent indenfor samme geografiske område og forbyder dem at tage kontakt med tidligere kunder, når de skifter job. - Sælgerne tør ikke tage diskussionen om at fjerne klausulerne fra deres kontrakt, fordi de frygter at være til besvær overfor en ny arbejdsgiver. Vi råder samtlige medlemmer til at få klausulerne fjernet fra deres kontrakt, men alligevel vælger de fleste at sige ja til jobbet, siger chefjurist Bent Hansen fra Business Danmark. Han vurderer, at sælgerne oftest ikke kan overskue konsekvenserne for deres fremtidige karriere. Erhvervsadvokat Finn Bødstrup, som jævnligt behandler sager om de to klausuler, giver ham ret. Han påpeger, at især sælgere i ejendomsmæglerbranchen er afhængige af at kunne få et job i et bestemt lokalområde.

Lov skal til eftersynMed en lovændring i 1999 forsøgte man at stoppe brugen af klausulerne ved at lade arbejdsgiveren betale sælgeren 50 procent af lønnen i den periode, hvor klausulen gælder. I 2004 blev loven revurderet med den konklusion, at det ikke var nødvendigt ændre på den. Men smuthuller i loven har altså givet en eksplosiv vækst i de mange dobbeltklausuler, og derfor var den konklusion forkert, mener Business Danmark.

- Loven er hullet som en si, fordi arbejdsgiverne har mulighed for at stavnsbinde medarbejdere med to klausuler og kun betale for den ene. Nu ser vi så, at mere end hver fjerde sælger bliver ramt af dobbeltklausuler, og derfor kunne regeringen og Dansk Folkeparti passende revurdere loven, når de til foråret skal lovgive om arbejdsgivernes hemmelige aftaler, lyder det fra fagforeningen.

Og det forslag nyder opbakning fra både Socialdemokratiet og SF, som mener at loven skal ses efter i sømmene. Fra Dansk Folkeparti er det ikke udelukket, at man vil se på brugen af klausulerne igen, men udgangspunktet er at virksomhedernes konkurrenceevne skal sikres, påpeger arbejdsmarkedsordfører Bent Bøgsted.