Sælg DSB

Formelt har hans opsigelse intet at gøre med, at DSB tabte licitationen om banedriften i Jylland efter at have afgivet et urealistisk

lavt tilbud. Hassenkam havde nemlig besluttet at sige op, når licitations-sagen var afsluttet, og det er den nu.


Uanset

Hassenskams forsikringer er timingen uheldig. I forvejen har DSB-bestyrelsen stillet deres mandater til rådighed. På overfladen

kunne det derfor se ud, som om alt nu er kaos i den gamle etat. Det er der imidlertid ikke tale om.


I Hassenkams tid er DSB undergået

store forandringer. Som adm. direktør har Hassenkam især skullet holde styr på ministeriet og de ivrige trafikpolitikere

i Folketinget, mens andre i DSBs ledelse - først og fremmest den velskolede økonomidirektør Karsten Thomsen

og den kommercielle viceadministrerende direktør Keld Sengeløv - har gennemført omfattende rationaliseringsprocesser.


Resultatet

af deres indsats er, at DSB nu drives som et kommercielt foretagende efter aktieselskabslovens regler. Uanset den aktuelle tumult er

der grund til at kippe med flaget for den indsats, Hassenkam og hans team har gjort. Ikke mange havde forestillet sig for syv år

siden, at det statsejede DSB kunne blive en professionelt drevet virksomhed. Med det er DSB ikke desto mindre i dag.


Med Hassenkams

afgang og bestyrelsens ønske om at gå er der opstået en passende anledning for politikerne til at revurdere hele

DSBs fremid. Det eneste rigtige ville være at privatisere DSB og nøjes med at lade staten eje jernbanenettet.
ville Trafikministeriet ikke hele tiden skulle optræde i en uheldig dobbeltrolle som indkøber af tog-befordring og ejer

af et kommercielt jernbaneselskab. Det er en umulig konstruktion. Uanset, hvordan ministeriet gebærder sig, vil det blive udsat

for kritik.


DSB s godsdivision, der længe var et lig i lasten, er i dag afhændet, og DSB har heller ikke mange tjenestemænd

tilbage. Som selskabet kører nu, giver det tværtimod overskud.


Derfor er der heller ingen grund til at ryste på

hånden. Sæt et prisskilt på DSB og lad os se, hvad selskabet kan indbringe af midler til den slunkne statskasse.