Sådan vælger du afdeling

I denne uges lektion af Aktieskolen kigger vi sammen med Aktiezoom.dk nærmere på, hvad man skal kigge på, når man

investerer via en investeringsforening.


Flotte historiske afkast er ikke altid ensbetydende med, at det også i de kommende

måneder eller år er attraktivt at investere sine penge i den bestemte afdeling.


Men alt andet lige kan man antage,

at investeringsforeninger, der hidtil har skaffet et godt afkast også vil have alle muligheder for at gøre det i fremtiden.


Når

du vælger blandt afdelingerne, er det væsentligt at tage udgangspunkt i det formål, som du opstiller for din investering.

Men derudover også at se på hvorledes den konkrete afdeling hidtil har klaret sig på kort og lang historisk sigt.


I

sådanne sammenligninger er der tendens til, at man alene sammenligninger afdelinger, der har samme investeringsområde.
Det er ikke tilstrækkeligt. Man skal også se på, hvorledes store områder, som et verdens- eller et europaindeks

udvikler sig, fordi det altid vil udgøre et investeringsalternativ.


Hvis eksempelvis de japanske aktier generelt falder

30 pct. det næste halve år, er det en ringe trøst, at man har valgt den forening, som er bedst til at investere

i japanske aktier. I bedste fald har foreningen været dygtig og begrænset tabet til 25 pct. Men det er jo stadig ikke særlig

interessant.


Derfor er det vigtigt at undersøge, hvilke lande, geografiske regioner eller sektorer, der kan stå

foran en periode med stigende kurser.


Aktiezoom.dk ser det som en vigtig opgaver at identificere geografiske regioner og sektorer

med tegn på en forestående positive tendenser. Sektorerne kan eksempelvis være bioteknologi, Internet, teknologi, health-care

eller telekommunikation. Selvfølgelig er der altid usikkerhed, og nogle gange springer man på den forkerte hest.


Vigtigst

af alt er, at du vælger afdelinger, der har udsigt til at give et fornuftigt afkast, men samtidig giver en god risikospredning,

så du ikke bliver hårdt ramt i en konjunkturændring.


I dag vil mange der jublede over .com-investeringer givetvis

nikke samtykkende.