Sådan tackler du bøvl med e-faktura

Gode råd. Virksomheder, der handler med offentlig institutioner, kan løbe ind i vanskeligheder, når de fremover forsøger at sende en e-faktura til kunden. EAN-numrene er nemlig ændret og det skal virksomhederne være opmærksomme på. Dansk Byggeri kommer med gode råd.

Da kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007 betød det, at op mod 15 procent af alle EAN-numre blev lukket. EAN-nummeret er den elektroniske adresse på den offentlige myndighed, der består af 13-cifre og skal skrives på alle regninger til det offentlige.

EAN-numre lukkes fordi den institution, som nummeret tilhører, kommer til at høre under enten en region, stat eller en ny kommune. Det er op til den enkelte myndighed at beslutte, hvilke EAN-numre, der skal lukkes. Som hovedregel lukkes numrene den 1. februar 2007.

Hvilke numre lukkes?Som udgangspunkt kan man regne med at følgende numre lukkes:

1) Amterne bliver nedlagt, hvorfor institutioner, der har hørt under et amt får et nyt EAN-nummer 2) Sammenlægningskommuner ændrer EAN- numre, der hvor flere afdelinger slås sammen til én. Øvrige institutioner beholder deres nummer. 3) Kommuner, der ikke slås sammen beholder deres EAN-numre 4) Statens institutioner ændrer ikke deres EAN-numre

Hvad gør du?Dansk Byggeri har udarbejdet fire vejledende råd til at overkomme udfordringerne med de nye EAN-numre.

1) Send så vidt muligt regninger for 2006 til dine offentlige kunder inden den 1. februar 2007 (skal sendes med samme EAN-numre som hidtil) 2) Spørg dine offentlige kunder om de ændrer EAN-numre, hvis du er det mindste i tvivl. Tjek din offentlige kundes hjemmeside – her vil man oftest kunne finde lister med gamle og nye EAN-numre 3) Husk at få ændret EAN-nummeret i dine kunderegistre 4) Når du sender regninger, der vedrører 2007, skal det ske ved anvendelse af det eventuelt ændrede EAN-nummer