Sådan er reglerne for jubilæumsgaver

I langt de fleste virksomheder fejres medarbejdere, der har 10-årsjubilæum. Enten med et gratiale eller med en gave. Nogle steder med begge dele. Læs om reglerne her.

Når det gælder jubilæumsgratialer, skal der normalt kun betales skat af disse, når de overstiger et beløb på kr. 8.000. Og i givet fald kun af den overskydende del. Ved personlige jubilæer gælder denne regel imidlertid kun for personer, der har været ansat i 25, 35 eller et større antal år, der er deleligt med 5. Gratialer i forbindelse med 10, 15, 20 eller 30 års ansættelse skal derfor beskattes som løn.

- Tingsgaver behandles som udgangspunkt efter samme regler. Værdien af en tingsgave i forbindelse med et 25-års jubilæum skal derfor tælles med ved afgørelsen af, om grænsen på de 8.000 kr. overskrides, siger Steen Mørup, seniorskattekonsulent hos BDO

Når det gælder tingsgaver i forbindelse med ”skæve” jubilæer – altså jubilæer, der ikke er omfattet af 8.000 kroners-reglen – har mange hidtil antaget, at disse gaver har været skattefrie efter den særlige praksis om lejlighedsgaver. Dette er imidlertid ikke rigtigt.

SKAT har i en ny afgørelse fastslået, at en tingsgave til en værdi af cirka 2.500 kroner til en medarbejder med 10-års jubilæum skal beskattes fuldt ud, fordi der ikke er tale om en privat mærkedag. Den buket blomster, der eventuelt bliver givet samtidig, er derimod skattefri, da den ifølge SKAT er udtryk for sædvanlig personalepleje.

Praksis er nu sådan, at en tingsgave til en værdi af eksempelvis 1.000 kroner i anledning af en medarbejders sølvbryllup uden videre er skattefri for denne. Det samme gælder en gave ved medarbejderens 50 års fødselsdag. Derimod vil medarbejderen skulle betale skat af en gave i anledning af hans 10, 15, 20 eller 30 års ansættelse i virksomheden. Det samme gælder elever, der modtager en gave, når de er udlært.

Der er næppe mange, som finder denne praksis hverken logisk eller rimelig.

Den foregående skatteminister varslede før jul en ændring af reglerne om arbejdsgiveres pligt til at indberette personalegoder, herunder gaver. Lovforslaget lader stadig vente på sig. Vi tillader os at håbe på, at det skyldes, at man vil benytte lejligheden til en gang for alle at finde et niveau for beskatning og indberetning som alle – både arbejdsgivere og lønmodtagere – finder tålelige.

Denne artikel til Nyt om skat er skrevet af skatte- og momsskatteafdelingen i BDO, som er en af de førende revisions- og rådgivningsvirksomheder i Danmark med kontorer i 30 byer. Se nærmere på www.bdo.dk