Sådan bliver Trumps betydning for global økonomi

For resten af verden er den nye økonomiske politik i USA en gave, men kun så længe Trump ikke indleder nogen handelskrig. Højere amerikansk vækst og en stigende dollar er godt for både Europa og Asien.

Foto: HANDOUT
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Den engelske premierminister ­Harold Wilson sagde i 1964: »A week is a long time in politics«. Dette citat er ganske dækkende for udviklingen i USA den seneste uge. Da det stod klart, at Trump ville blive USAs næste præsident, faldt aktiemarkederne øjeblikkeligt med fem pct. Men da han havde holdt sin første tale, var ­erhvervslivets optimisme tilbage, og de amerikanske aktier steg til en ny all-time- high rekord, og samtidig steg renten på tiårige statsobligationer til 2,2 pct. Alle forventer skattelettelser og offentlige ­investeringer i et sådant omfang, at den økonomiske vækst bliver trukket op tæt på tre pct. i de kommende år. Det ligner til forveksling situationen, dengang Reagan trådte til som præsident først i 1980erne. Tilsyneladende er Trumps mange utilstedelige personangreb og hans mange falske oplysninger allerede glemt.

Om Trumps økonomiske planer ved vi, at han vil gennemføre omfattende skattelettelser i niveauet 4.000 mia. USD de næste ti år og infrastrukturinvesteringer på 1.000 mia. USD ligeledes over ti år. Det bliver i givet fald den mest ekspansive finanspolitik siden 1930erne og tilmed på et tidspunkt, hvor arbejdsløsheden i USA er faldet til under fem pct. En gennemregning af effekterne viser, at det vil forøge det offentlige underskud med 400 mia. USD årligt og bringe statsgælden op på over 100 pct. af BNP.

Det er langtfra sikkert, at dette på sigt vil give mere økonomisk vækst. Inflationen og renten vil stige, og måske vil dette i løbet af nogle år have en så stor negativ effekt, at det ophæver den ekspansive gevinst ved den nye finanspolitik. I figur 1 er vist udviklingen i den amerikanske tiårige rente. Der er tale om et økonomisk regimeskifte. USA får nu stigende offentlige underskud, stigende inflation og derfor også en stigende rente i de kommende år.

Den recessionsfrygt, som prægede starten på 2016, er nu sporløst borte. Efter sit første møde med præsident Obama udtrykte Trump sig respektfuldt om Obama, og samtidig var hans kommentarer om Kina og Mexico nuancerede. Investorer, der frygtede usikkerheden knyttet til Trumps mange faktuelt forkerte og usammenhængende udtalelser i valgkampagnen, er nu vendt rundt og tror på økonomisk fremgang.

Den amerikanske økonomi er allerede i fremgang, og dette har intet at gøre med, hvem der var eller er præsident i USA. Konjunkturfremgangen i USA skyldes de lave renter, der har trukket både byggeriet og investeringerne op i de seneste år. Trump kan i de kommende år tage æren for noget, der er skabt af helt andre faktorer – sådan er det ofte i politik.

For resten af verden er den nye økonomiske politik i USA en gave, men kun så længe Trump ikke indleder nogen handelskrig. Højere amerikansk vækst og en stigende dollar er godt for både Europa og Asien. Det paradoksale er, at Kina og Mexico, som er storeksportører til USA, vil få glæde af denne nye politik.

De globale konjunkturtal har i øvrigt peget opad de seneste måneder. I figur 2 er vist de såkaldte PMI-tal for verdens største økonomier. Som det klart fremgår, er både Europa og Kina på vej op. Både industri­produktion og privatforbrug stiger. Også i Europa virker pengepolitikken effektivt. De lave renter har givet markante stigninger i byggerier og samtidig trukket erhvervslivets investeringer op. Euroen er svækket, og det har givet europæisk eksport solid fremgang.

I 2012 var det næsten umuligt for europæiske lande at sælge statsobligationer. Grækenland, Spanien og Italien kunne ikke selv finansiere deres gæld og måtte have omfattende hjælp fra IMF og ECB. Det fik de, og i dag er situationen næsten modsat. Alle statsobligationer kan sælges. For to uger siden udstedte Østrig med stor succes 70-årige statsobligationer, og før det har Italien og Spanien solgt 50-årige obligationer. Alene i år har de statsgældsplagede europæiske lande solgt såkaldte ultra lange statsobligationer for 45 mia. EUR.

Alt kan åbenbart sælges, hvis alternativet blot er dårligt nok. Når de korte renter i Europa er negative, bliver det pludseligt interessant at købe 70-årige obligationer med 1,5 pct. i rente. På samme måde er obligationer fra emerging markets igen blevet en stor salgsvare. Vi har i år set de største udstedelser af emerging markets-obligationer nogensinde – se figur 3. Argentina har udstedt og solgt for 16 mia. USD, og Saudi-Arabien har solgt for 17 mia. USD. Det fortsætter næppe. Trumps politik vil gøre det sværere for emerging markets-landene at finansiere sig i obligationsmarkedet.

I Kina ser vi samme udvikling. Den officielle kinesiske vækst er på godt seks pct., men udlånene til de store kinesiske virksomheder, som i forvejen var af rekordstørrelse, stiger 12 pct. i år. De offentlige infrastrukturprojekter fortsætter, byggeriet fortsætter, og erhvervsinvesteringerne stiger igen. Kina har en klassisk boble af overinvesteringer og har ikke markeds­mekanismer, som kan stoppe den.

Noget tyder på, at de underliggende risici i finansmarkederne i en periode bliver overdøvet af den kortsigtede økonomiske vækstfremgang. I Kina har væksten gjort, at mange glemmer den gældsbombe (gælden er nu steget til 250 pct. af BNP), som ligger under hele systemet. I Japan har de store offentlige køb af obligationer gjort, at investorerne glemmer det forhold, at statsgælden snart passerer 130 pct. af BNP. I Europa har Draghis pengepolitik fået renterne til at være negative og investorerne til at glemme Sydeuropas gældsproblemer. Og i USA har Trump held med det samme. USA forøger statsudgifterne dramatisk, og der uddeles snart massive skattelettelser. Investorerne ser helt bort fra, at Trumps økonomiske politik vil give stigende statsunderskud og stigende gælds­problemer, ligesom risikoen for handelskrig er steget markant.

Som investor kan man glæde sig over, at den globale vækst nok bliver lidt højere de næste par år, men til gengæld stiger de globale finansielle risici. De var høje i forvejen. Nu stiger de yderligere i takt med, at den globale gældsætning slår alle rekorder.

Vi står derfor i den situation, at man som investor næsten kun kan købe aktier, hvis man vil have glæde af den økonomiske vækst, der kommer de næste par år. Men samtidig bør man også huske risikospredning. Det gøres ved at købe værdisikre og krisestabile investeringer, som kan afdække den stigende finansielle gældsrisiko, som præger global økonomi.

I figur 4 er vist, hvor højt afkast man på langt sigt får ved at købe globale value aktier. Afkastet er beregnet som det procentvise afkast, man som investor får, hvis virksomhederne udbetaler alt deres overskud i udbytte. Som aktionær ejer man jo også det overskud, som virksomheden ikke udbetaler som udbytte, men selv beholder. Som det fremgår, vil det udgøre seks pct. om året, hvis man køber aktier på de nuværende kursniveauer. Dette skal holdes op imod obligationsinvesteringer, som giver mellem minus en og plus fire pct. i rente, alt efter hvilken kategori og valuta de tilhører.

Konsekvensen er, at den bedste langsigtede investeringsportefølje derfor består af globale value aktier kombineret med korte, sikre statsobligationer, stærke valutaer og måske enkelte guld­relaterede investeringer. Og pas på, vi kommer til at høre mere til Trump. Der er risiko knyttet til den nye økonomiske og politiske linje, som USA har valgt.

Jeppe Christiansen er cand.polit. og adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det direktør i Danske Bank med ansvar for bl.a. aktieområdet.