Sådan beregnes aktienøgletal

I denne uges lektion af aktieskolen fra Aktiezoom.dk kigger vi nærmere på nøgletallet p/e. Det kan bruges til at

sammenligne.


Der findes en række forskellige aktie-relaterede nøgletal, som anvendes til at sammenligne værdiansættelsen

på selskabet med værdiansættelsen på andre selskaber i samme branche.


Det mest anvendte nøgletal

er price/earning, som typisk forkortes p/e. Nøgletallet er sammensat af aktiekursen divideret med selskabets overskud pr. aktie.

Med en p/e-værdi på 10 betaler investor 10 kr. for at få en andel på 1 kr. af selskabets overskud.


Sagt

på en anden måde svarer det til, at investor får en indirekte forrentning af sin investering på 10 pct.


Det

er imidlertid kun penge investor får i hånden, hvis selskabet udbetaler hele årets overskud i udbytte. Det er normalt

ikke tilfældet.


Ofte er udbyttet 30-40 pct. af årets overskud, fordi selskabet skal anvende kapital til virksomhedsopkøb,

forskning & udvikling eller andre investeringer.


Når p/e-værdien for mange selskaber er 30-40 skyldes det forventninger

om stigende overskud de kommende år. En p/e-værdi på 30 målt på sidste års overskud kan umiddelbart

virke meget høj. Men hvis overskuddet tredobles svarer det til en p/e-værdi på 10.


Visse it- og internetselskaber

handledes på et tidspunkt til p/e-værdier på over 100. Igen skyldtes det forventninger til stærkt øget

indtjening i fremtiden.


Nøgletallet kan ofte anvendes til at sammenligne kursfastsættelsen på selskaber indenfor

samme sektor, idet p/e-værdierne ligger ofte tæt på hinanden for sammenlignelige selskaber. Er der stor forskel,

kan det enten være udtryk for manglende tillid til selskabets fremtidige indtjening eller en "skæv" prisfastsættelse.


Der

findes også andre aktie-relaterede nøgletal, som ikke gennemgås her.