Så er der igen tunge tal

Læs mere
Fold sammen
Selvom USA og England holder lukket mandag, så er denne uge rent nøgletalsmæssigt ret spændende. Terror-frygten

er dog med til at dæmpe markedet.


Denne uge byder på flere vigtige nøgletal fra både USA og Europa.


Det

drejer sig ifølge Sydbank bl.a. om den amerikanske forbrugertillid for maj måned, det tyske Ifo-indeks og det første

foreløbige estimat på forbrugerprisudviklingen i Euroland for maj.


Specielt den amerikanske forbrugertillid vil

få stor opmærksomhed, da den kan give et hint om privatforbrugsudviklingen, der udgør ca. totredjedele af den amerikanske

økonomi.


Da Sydbank venter fremgang i forbrugertilliden, vil det alt andet lige gavne aktiemarkedet, hvorimod det kan

føre til faldende obligationskurser.


Sydbank venter endvidere, at Ifo-indekset vil vise et nyt fald, og holder dette stik,

kan det dæmpe lidt af forventningerne til hurtige renteforhøjelser fra ECB''s side -også fordi der ventes vigende

inflation i Euroland i maj.


Det er klart, at såfremt det ulykkelige skulle ske med ny terror i USA, vil det overskygge

ovennævnte og give faldende renter, anfører Sydbank.Handel USA

Tirsdag eftermiddag kommer der tal for amerikanske

forbrugertillid for maj måned.


Sydbank venter, at forbrugertilliden vil stige til omkring 111,0 fra 108,8. Estimatet bygger

bl.a. på, at forbrugertillidsindikatoren fra Michigan i maj steg, og dette plejer at være en god indikator for forbrugertilliden.


Fredag

sidst på dagen får vi erhvervstilliden fra Chicago for maj, og den vil få en del opmærksomhed, da den kan

give et hint om, hvad erhvervstilliden for hele USA vil blive opgjort til - det såkaldte ISM-indeks.


Sydbank venter et

lille fald i Chicago-PMI-indekset til ca. 54,0 fra 54,7 i april. Forventningerne bygger bl.a. på, at markedet allerede har set erhvervstilliden

fra forbundsbanken i Philadelphia vise fald i maj måned. De efterhånden vedvarende høje energipriser gavner næppe

heller erhvervstilliden.