Ryd op i gulplade-junglen

Leder. Enkelhed vigtigere end skatteprovenu.

Omlægningen af registreringsafgiften her i foråret, der gjorde det dyrt for danskerne at købe gulplade-biler, præger stadigvæk den offentlige debat.

Således findes der hele tiden nye "huller" i loven, som skatteministeren må lukke. I sidste uge måtte han gribe ind overfor "nedvejning" diesel-varebiler til 2.000 kilos grænsen, der ellers kunne udløse en besparelse på 5.000 kr. om året.

Det næste udfordring er allerede på vej. De amerikanske "Pickup-biler" med åbne lad behandles skattemæssigt som kassevogne. De er relativt prisbillige og ser nu ud til blive den nye gulplade-dille blandt danskerne. Hvor længe vil Kristian Jensen se på det?

De typiske kassevogne bruges især af håndværkere. Men i henhold til den nuværende lovgivning må de ikke køre i dem skattefrit fra hjem til arbejde, medmindre køretøjerne er special-indrettede. Og grænsen for, hvornår de er det, synes aldeles uklar.

Dansk Byggeri har foreslået, at problemet løses ved at gøre kørsel mellem hjem og arbejde skattefrit for alle kassevogne, men det afviser ministeren, der frygter, at der så opstår nye "huller" i loven.

Lovgivningens største problem er i øvrigt, at der ikke er overensstemmelser mellem skatteregler og momsregler.

Den form for anvendelse af en momsfritaget gulpladebil, som kan udøves skattefrit, er i flere tilfælde forbudt i henhold til momsloven.

Det er på tide, at skatteministeren foretager en oprydning og forenkling af hele gulplade-lovgivningen.

Den kan utvivlsomt kun gøres effektivt, hvis ministeriet nogle steder giver afkald på skatteprovenu for at opnå enkelhed.

Men det er en pris, som må betales. Det duer ikke, at lovgivningen er så indviklet, at virksomheder og borgere har svært ved at overholde den. Steno