Rusland åbnes for små virksomheder

Præsident Putin lover små og mellemstore virksomheder skattelettelser, hvis de lægger produktion i Rusland, og parlamentet

barsler samtidig med lovgivning, der skal gøre livet lettere for især mindre, udenlandske virksomheder i Rusland.


Disse

tiltag får Handelskammeret til at opfordre danske virksomheder til at orientere sig om de muligheder, der ligger i at outsource

løntung produktion til landet.


- Hvorfor sidde og vente på, at konkurrenterne i udlandet tager de bedste samarbejdspartnere.

Vi må se at komme derover nu, for de bedste ryger først, siger chefkonsulent Ole Christoffersen fra Handelskammeret.


Ingeniører

til salg

Han peger på, at løntung produktion automatisk flyder derhen, hvor produktionsomkostningerne er lavest. Derfor

kan danske virksomheder kun holde sig konkurrencedygtige i en mere globaliseret verden, hvis de outsourcer løntunge dele af

deres produktion til lavtlønsområder. De nye, gunstige skattelove, som præsident Putin netop har indført,

giver nogle nye muligheder for små og mellemstore virksomheder.


Der er mange dygtige ingeniører og produktionsfolk

i Rusland, som danske virksomheder på grund af bl.a. besværlige toldlove ikke har kunnet arbejde sammen med tidligere.

Men det vil ændre sig nu, vurderer Ole Christoffersen.


- Man skal ikke springe i med samlede ben og lukkede øjne,

for så rammer man sikkert noget hårdt. Men vi skal ud og undersøge det nu, inden vi står sidst i rækken,

for tyskerne og andre europæiske lande er allerede derovre, understreger han.

Skattelettelser

For at rette danske virksomheders

søgelys mod mulighederne i Rusland arrangerer Handelskammeret i begyndelsen af februar et seminar om outsourcing til Rusland.


Præsident

Putin har netop lovet skattelettelser for små og mellemstore virksomheder. Det russiske parlament har lovgivning undervejs,

som skal lette livet for private virksomheder, herunder love om forsikringsdækning overfor tredjemand.


Når stigende

velstand og forventninger om snart at blive medlem af EU har fået lønomkostningerne i flere østeuropæiske

lande til at stige, kan danske virksomheder forblive konkurrencedygtig ved at rette blikket længere mod øst.


Analytikere

spår, at Rusland vil fordoble sit bruttonationalprodukt inden 2005, og Rusland forventes desuden snart optaget i WTO.


-

Derfor er det nu, de danske virksomheder må opdatere deres viden om Rusland. Hvis man får produceret noget af underleverandører,

så har man et ben inde i landet, og så er vejen til voksende markeder banet, mener Ole Christoffersen.