RTX Telecom får medhold

Le Tribunal de Commerce de Paris pålagde i en kendelse tirsdag en kunde at betale 24 mio. kr. til RTX TElecom.


RTX Telecom

betragter ikke sagen som afsluttet, da kunden kan appellere afgørelsen til en højere retsinstans. RTX TElecom har dog

endnu ikke modtaget den nøjagtige ordlyd af dommen. Effekten af retssagen indgår ikke i RTX Telecoms forventninger for

indeværende regnskabsår.


Retssagen har sin baggrund i, at en af RTX Telecoms væsentlige kunder opsagde en udviklingskontrakt.
RTX Telecom mente, at kunden ved opsigelsen har misligeholdt kontrakten. Der blev nedlagt påstand om erstatning på

45 mio. kr. Retten har i kendelsen tilkendegivet, at ophævelsen skete i strid med kontraktgrundlaget. RB-Børsen