Rose Poultry overtager konkurrent

Danmarks største producent af forædlede og parterede fjerkræprodukter, Rose Poultry A/S, har indgået aftale

om at overtage Padborg Fjerkræslagteri A/S den 1. april 2002.


Dermed tages endnu et skridt mod en centraliseret struktur

i den danske fjerkræbranche, og med overtagelsen cementerer Rose Poultry sin position som en af de betydelige spillere på

det europæiske marked for fjerkræprodukter.Generationsskifte

Allerede nu er Rose Poultry, med en årlig

omsætning på knap 1,2 mia. kr., den største danske producent af fjerkræprodukter. Sammenlægningen med Padborg

Fjerkræslagteri vil bringe den samlede omsætning op på knap 1,5 mia. kr.


For Padborg Fjerkræslagteri

sker salget til Rose Poultry som led i et planlagt generationsskifte. Virksomhedens indehaver og adm. direktør Erland Jensen

fortsætter sammen med de øvrige cirka 155 medarbejdere i virksomheden. Padborg Fjerkræslagteri A/S vil fortsætte

under samme navn og bliver et 100 pct. ejet datterselskab af Rose Poultry A/S.


- Strukturtilpasningen i fjerkræbranchen

er i gang, og vi skal løbende være opmærksomme på nye muligheder for at opnå stordriftsfordele og dermed bevare

positionen som en ligeværdig partner for bl.a. de europæiske dagligvarekæder, siger adm. direktør Per V.

Møller, Rose Poultry.Padborg Fjerkræslagteri omsatte sidste år 262 mio. kr., mens Rose Poultry omsatte for 1,17

mia. kr.