Røglugt kan give lavere boligpris

Rygere bør give huset en grundig rengørring inden salg og eventuelt et strøg maling. Øget fokus på generne ved rygning også i hjemmet.

»Ikke-ryger bil.«

Sådan står der ofte i annoncer for brugte biler. Men nu breder utilfredsheden med tobakslugt sig til boligmarkedet, hvor stadigt flere ikke vil købe »rygerhuse«, som lugter af gamle cigarer og røg.

En britisk undersøgelse har vist, at helt op mod en tredjedel af alle potentielle boligkøbere fravælger boliger, som bærer præg af, at det har været beboet af rygere.

Hos ejendomsmæglerkæden Home siger kommunikationschef Preben Merrild Angelo, at lugt af røg aldrig er godt i en salgssituation. Boligen skal nemlig appellere til tre vigtige sanser: Høre-, syns- og lugtesansen.

»Kan man høre fuglesang og vind, som risler i blade, trækker det prisen op. Er der omvendt støj fra en nærliggende motorvej, trækker det kraftigt ned. Det samme gælder med lugt. Hvis der lugter af husdyr, eller der har været røget for meget, trækker det ned. Så hvis man ryger, er det en fordel af lufte godt og grundigt ud, før boligen vises frem,« siger han.

Lugtgener fra gødningstanke eller minkfarme, som der ikke kan gøres noget ved, er selvsagt også meget negativt for prisen på en bolig.

»Det gælder især, hvis det er lugtgener, som kommer fra umiddelbar nærhed, det vil sige mellem 100 og 200 meter,« siger Preben Merrild Angelo.

Forbud breder sig
Synssansen er naturligvis også vigtig.

Hvis man maler sin bolig i underlige farver, eller der kun er udsigt til et trist kontorbyggeri, trækker det prisen ned.

»Dumper boligen på bare ét af de tre områder - høre-, lugte- og synssans - så er det dårligt for prisen og salgstiden,« siger Preben Merrild Angelo.

Rygere kan med andre ord med fordel lave en større hovedrengøring før boligsalget. Sidder røgen fast i gardiner og vægge, bør man overveje en vask eller et strøg maling.

Der er tilmed en tendens til, at frygten for tobak og røg breder sig hos en stigende gruppe i befolkningen. Både kommuner og private arbejdspladser forbyder således helt rygning i disse år, og flere steder i udlandet er tobak også ved at blive forbudt på offentlige steder som restauranter og cafeer.

Det vil givet skabe endnu mere negativ opmærksomhed omkring biler og boliger, som lugter af røg.