Røde tal i aktiepuljer

Læs mere
Fold sammen
Til gengæld gik det bedre for obligations- og kontantpuljerne, som gav positive afkast på mellem fem pct. og syv pct.,

og bedst gik det for ejendomspuljen med et positivt afkast på 18,2 pct., oplyser Tryg Forsikring.


De fleste af kunderne

har dog placeret deres opsparing i flere forskellige fonde, så det gennemsnitlige afkast er minus to pct. før skat og

minus 1,5 pct. efter skat.


Ses alene på fjerde kvartal, er situationen en anden. Den positive udvikling på de finansielle

markeder betyder her, at det gennemsnitlige afkast er på cirka plus fem pct.


- Selv om vi ikke venter et hurtigt og voldsomt

boom i aktiekurserne på kort sigt, er det fornuftigt at holde en mærkbar andel af pensionsopsparingen i aktier nu, hvor

aktiekurserne er reduceret, og hvor den økonomiske udvikling i løbet af året vil dreje i positiv retning, selv om

det formentlig bliver i behersket omfang, skriver fondschef i Tryg Pension, Torben Jørgensen, i meddelelsen.


Tryg Link

tilbyder unit link-produkter, der giver kunden større indflydelse på placeringen af sin opsparing, til kunderne i Tryg

Pension. RB-BørsenFærre lånetilbud

Antallet af lånetilbud afgivet af realkreditinstittuterne

faldt markant i december sammenlignet med rekordmåneden november, meddeler Realkreditrådet. I perioden 1. til 31. december

2001 har der været afgivet 36.768 lånetilbud, hvilket er godt 70.800 færre end perioden før.


I perioden

fra 1. til 30. november 2001 blev der afgivet 107.589 lånetilbud, hvilket er knap 35.800 (49,9 pct.) flere end perioden før (oktober).

Det var flere tilbud end nogensinde før på én måned i perioden fra juli 1993 og frem til i dag. RB-Børsen

Aktie

uændret efter trafiktal

Selvom der fortsat ikke er vækst i SAS'' passagertrafik, reagerede aktien ikke negativt på

børsen i København. SAS handledes ved middagstid i går uændret i kurs 59,50 kr. sammenlignet med slutkursen

i forgårs.


SAS oplevede et fald i passagertrafikken på 3,1 pct. i december målt på sædekilometer

(RPK) sammenlignet med december 2000. På business class blev faldet opgjort til 15,9 pct., mens passagertrafikken på økonomiklassen steg

1,9 pct., meddeler SAS. Målt på antallet af passagerer faldt trafikken med 7,8 pct. Den samlede kapacitet (ASK) faldt

4,7 pct., mens kapacitetsudnyttelsen steg med 1,0 pct.point til 62,1 pct. Dermed er tal for hele 2001 tilgængelige, og de bekræfter,

at året ikke var det bedste for SAS. Passagertrafikken viser således samlet en lille fremgang på 1,4 pct. sammenlignet

med 2000. Den samlede kapacitet er steget med 5,1 pct., mens udnyttelsen af den er faldet med 2,4 pct.point til 64,6 pct. RB-Børsen

Færre

konkurser i december

Efter en stor stigning i antallet af konkurser i november faldt antallet til et mere normalt niveau i december

-nemlig til 198 mod 307 i november. I december 2000 var antallet af konkurser 173. Niveauet i november var det højeste siden

marts 1994. I tre måneders perioden oktober-december er der ifølge Danmarks Statistiks opgørelse en stigning på

22 pct. fra den foregående tremåners periode juni-september i et sæsonkorrigeret glidende gennemsnit. I forhold

til de sidste tre måneder af 2000 var der tale om en stigning på 46 pct.


Antallet af kundgjorte tvangsauktioner holdt

sig næsten uændret i december på 262 mod 264 i november - 204 i december i 2000. I det sæsonkorrigerede glidende

gennemsnit er der i perioden oktober-december tale om en stigning på 13 pct. i forhold til perioden juli-september. I forhold

til sidste kvartal 2000 er der tale om en stigning på 14 pct. Fordelt på landsdele er antallet af tvangsauktioner størst

i Jylland, der tegnede sig for 127 i december - to mindre end i november. I hovedstadsregionen var faldet på 8 til 48, mens

det på øerne i øvrigt steg fra 79 til 87 i december. RB-BørsenAfmatning i byerhvervByerhvervenes

samlede omsætning i Danmark faldt svagt i 3. kvartal 2001 sammenlignet med forrige kvartal. Det meddeler Danmarks Statistik.


Faldet

i omsætningen var på 0,6 pct. korrigeret for normale sæsonudsving, og faldet var stort set lige stort indenfor såvel

eksport som indenlandsk salg.


Faldet var størst i brancherne Finansieringsvirksomhed mv., mens fremgangen var størst

indenfor råstofudvinding. I forhold til samme kvartal året før er der tale om en ikke-sæsonkorrigeret stigning

på 2,3 pct. Byerhverv omfatter alle erhverv undtagen landbrug, jagt og fiskeri. RB-Børsen