Riskær i firlænget boligkonflikt

Klaus Riskærs planer om at flytte fra England for at bosætte sig i Danmark er måske ved at lide skibbrud.

Finansmanden Klaus Riskær er på ny kommet på kollisionskurs med myndighederne. Denne gang dog i en sag af knap så voldsom karakter, som dem Riskær ellers har befundet sig i så ofte.

Miljø- og teknikudvalget i Birkerød Kommune har givet Klaus Riskær lov til at bygge en bolig på 250 kvadratmeter på hans grund med navnet »Furesøhøj«, og det er langt mindre, end Riskær havde planer om og tilladelse til tidligere, forklarer han.

»Jeg havde en tilladelse fra Hovedstadsrådet til ombygning af de fire længer, der var på grunden, men da de tre af dem var i så dårlig stand, at de var ved at falde sammen, så valgte jeg at rive de tre ned. Af sikkerhedsmæssige hensyn, og da der var asbest i noget af byggeriet, hvad der ikke er tilladt i dag,« siger Klaus Riskær.

Nedrivningen fandt sted uden tilladelse fra Birkerød Kommune, der ifølge Riskær som ny myndighed på området reagerede ved at udstede en tilladelse til at opføre en bolig på 250 kvadratmeter. Væsentligt mindre end de 1.100 kvadratmeter, Riskær tidligere havde tilladelse til at ombygge fra Hovedstadsrådet.

»Det virker som om, at kommunens embedsfolk og teknisk udvalg i kommunen driller mig i denne sag. De nedrevne længer var i en stand, så de under alle omstændigheder skulle rives ned. Nu har jeg et par dage til at anke afgørelsen fra teknisk udvalg. Hvis ikke tilladelsen ændres, så den er i stil med den første, så flytter min familie og jeg ikke ind på »Furesøhøj«, hvad vi havde planlagt. Det skulle ellers være vores nye hjem i Danmark,« siger Klaus Riskær.

Muligt mullionkrav
I sager, hvor Klaus Riskær er involveret, er der som regel også et spørgsmål om millioner, og denne sag er ingen undtagelse.

»Jeg vil nu kontakte min advokat med henblik på en erstatningssag. Det er min opfattelse, at man ved at annullere den første tilladelse påfører mig et større økonomisk tab på en håndfuld millioner, og det vil jeg søge at få erstatning for af kommunen og ved udvalgets medlemmer,« lyder det fra Klaus Riskær.

Det var i går ikke muligt at få en kommentar fra miljø- og teknikudvalgets formand.