Risikostyring af råvarer

Spekulation. Nyt Århusfirma hjælper med at afdække risici ved køb af råvarer.

- Der findes værktøjer og analysemetoder til at optimere køb af råvarer og valuta og forudsige renteudviklingen, siger Birger Parsberg Olesen.

Sammen med Peter Arendt har han etableret firmaet Risk-Advizer i Århus, der tilbyder uddannelse og rådgivning i risikoafdækning.

Målgruppen er især professionelle indkøbere i store virksomheder.

De har begge en fortid i blandt andet Aarhus Olie A/S, hvor de afdækkede risici ved salg af vegetabilsk olie og køb af råvarer. Samtidig trænede de storkunder i forståelse af råvaremarkeder.

- Øget globalisering har ikke kun øget efterspørgslen efter råvarer og energi. Der spekuleres i råvarer, valuta og energiprodukter som aldrig før, og spekulanternes indflydelse på markedsudviklingen har sat sine tydelige spor. De traditionelle økonomiske teorier mødes af nye adfærdsbaserede teorier. Mange indkøbere kender situationen, hvor udbuds- og efterspørgselsfaktorer peger på faldende priser, mena alligevel stiger markedet, siger Birger Parsberg Olesen. Han mener, at risikostyring er et strategisk fokusområde for mange virksomheder.

- Identifikation og vurdering af risikofaktorer samt implementering af risikostrategi er nødvendigt. Det handler om virksomhedens overlevelse, siger Birger Parsberg Olesen, 36 år, uddannet HA og HD. Hans kompagnon Peter Arendt er 33 år og uddannet cand. merc

.